השיטה הלטראלית

השיטה הלטראלית מתחלקת לשתי תתי שיטה
היא השיטה הנפוצה באירופה ובים התיכון IALA A
בה משתמשים בעיקר באמריקה IALA B
ראה מפההשיטה מבוססת על כוון הכניסה לנמל, נהר וכו' והמצופים מסמנים את צד ימין וצד שמאל כלומר
מצוף צד ימין פרושו מצוף שאותו נשאיר בצדו הימני של כלי השייט בעת כניסה לנמל
וכאן נזכיר שבשיטה האמריקאית מדובר על אותם המצופים אך בעת יציאה מהנמל
אנחנו נדבר רק על השיטה האירופאית

IALA A

כניסה לנמל
האור הימני ירוק והאור השמאלי אדום

המצופים הימנים יהיו ירוקים וצורתם משולשת ואם יש להם נצנוצים הם יהיו ירוקים
המצופים השמאליים יהיו אדומים וצורתם מרובעת ואם יש להם נצנוצים הם יהיו אדומים
הנצנוצים יכולים להיות, כל סוגי הנצנוצים ובלבד שלא יהיו
FL(2+1)


כלי שייט נכנס לנמל
המצוף הימני מימינו והשמאלי משמאלו


כאשר תעלה מתפצלת, לתעלה ראשית ותעלה משנית יציגו את המצופים הבאים
למצופוים האלה התאורה תהיה
FL(2+1)
והצבע יהיה כצבע המצוף (נא לשים לב שאין הכוונה לצבע הפס) אלא לצבע המצוף עצמו
כאן התעלה הראשית Fl G(2+1)
ºº º נצנוצים

כניסה לתעלה משנית
כניסה לתעלה משנית Fl R(2+1)
ºº º נצנוצים

כאן התעלה הראשית

דוגמא

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות