מומנטים אופקיים

מומנטים ביחס למרכז מרכז הכובד G
כאשר דנים בטעינת/פריקת/הזזת משקלות בכוון אופקי מתיחסים בדרך כלל כלפי מרכז מרכז הכובד – G.
כמובן שההשפעה היא גם ביחס למומנטים האנכיים, אך קל יותר להפריד את שני החישובים האלה.
הקורה AB מסמנת את משקלה של האניה W. הפועל מנקודת מרכז הכובד G.
נניח שטוענים משקל w במרחק של d מטר מנקודה G.
מומנט = מרחק x משקל
0 0 W
w * d d w
_______ _______
w * d d W + w
GG1 = סכום המומנטים המרחק אל מרכז הכובד החדש
סכום המשקלות
GG1 = w x d בטעינה דחי האניה לפני הטעינה+משקל המטען
W + w
GG1 = w x d בפריקה דחי האניה לפני הפריקה  משקל המטען
W – w
GG1 = w x d בהזזת מטען דחי האניה (כולל המטען) חשוב לזכור שה G זז תמיד בכוון הזזת המטען
W
השפעת הטעינה מחוץ לקו המרכז על היציבותכחות הגרויטציה והציפה נמצאים על אותו קו מרכזי.
כאשר נטען המשקל w זז מרכז הכובד G לכוון המטען הנוסף אל נקודה G1.
תזוזת הG לG1, תגרום לכך ששני הכוחות, ציפה וגרוויטציה לא יפעלו באותו קו מרכזי,
צמד הכוחות ישאף להטות את האניה לצד המטען. ובמצב זה שוב יתאזנו הכוחות והאניה תשאר במצב זה.
זוית הנטיה של האניה θ מחושב:
tan θ = GG1 : GM

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות