מומנטים אנכיים

מומנטים לגבי השידרית
טעינת מטעןבציור אניה שמשקלה W ומרכז הכובד שלה בנקודה G.
נטעין משקלות w בנקודה g וw1 בנקודה g1

W1 = W + w + w1
W = משקל כלי השייט
w w1 = משקלות שנטענוKG1 = סכום המומנטים ביחס לשידרית
סכום המשקלות

KG1 = (W x KG) + (w x kg) + (w1 x kg1)
W1


מרכז הכובד החדש הוא G1 ומשקלה החדש של האניה הוא W1פריקת מטען
W1 = W + w + w1
W = משקל כלי השייט
w w1 = משקלות שנפרקוKG1 = סכום המומנטים ביחס לשידרית
סכום המשקלות

KG1 = (W x KG) – (w x kg) – (w1 x kg1)
W1

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות