מאמרים בנושאים גיאו-פיסיים בחופי הים התיכון ומדף היבשת של ישראל

ד"ר דב צביאלי, המכון ללימודי ים ע"ש לאון רקנאטי, אוניברסיטת חיפה

הקבצים ניתנים לצפייה בפורמט
PDF לחץ כאן להורדת התוכנה

גיאומורפולוגיה ומורפודינמיקה חופית
גיאולוגיה ופלאו-גיאוגרפיה
גיאו-ארכיאולוגיה
היסטוריה ומפות ימיות

 

גיאומורפולוגיה ומורפודינמיקה חופית

Klein, M., Zviely, D., 2001. The environmental impact of marina development on adjacent beaches: a case study of the Herzliya marina Israel. Applied Geography 21 (2001), 145-156.

צביאלי, ד., קליין, מ., 2002. השפעת מבנים ימיים בעיר עזה, על רוחב וצורת החופים בסביבתם: היבטים מורפולוגיים ופוליטיים. בתוך: מעוז, י., (ע'), אופקים בגיאוגרפיה, 54, עמ' 68-77.

צביאלי, ד., קליין, מ., 2002. קצב נסיגת צוק החוף באזור בית-ינאי בשנים 1918-2000. בתוך: מעוז, י., (ע'), אופקים בגיאוגרפיה, 55, עמ' 97-107.

צביאלי, ד., קיט, א., קליין, מ., 2003. השינויים במיקום קו החוף של מפרץ חיפה בשנים 1962-1998. בתוך: פלד, א., (ע'), יום עיון כרטוגרפיה ו- GIS, קובץ מאמרים, העמותה הישראלית לכרטוגרפיה ומערכות מידע גיאוגרפי, אוניברסיטת חיפה, המרכז למיפוי ישראל - חיפה, 10 עמ' (מוצג על גבי CD).

Zviely, D., Klein, M., 2003. The Environmental Impact of the Gaza Coastal Construction. Journal of Coastal Research 19 (4), 1122-1127.

Klein, M., Lichter, M., Zviely, D., 2004. Recent sea-level changes along Israeli and Mediterranean coast. In: Maos, J.O., Inbar, M., and Shmueli, D., (eds.), Contemporary Israeli Geography, Special Issue of Horizons in Geography 60-61, 247-254.

Zviely, D., Klein, M., 2004. Coastal cliff retreat rates at Bait-Yannay, Israel, in the 20th century. Earth Surface Processes and Landforms 29 (2), 175-184.

צביאלי, ד., קיט, א., קליין, מ., 2004. השינויים במיקום קו החוף של מפרץ חיפה בשנים 1862-1998. בתוך: שרני, ד., (ע'), עתמודד, 22, עמ' 32-36.

צביאלי, ד., קיט, א., קליין, מ., 2006. שלא ייגמרו החול והים - ההשפעה של הקמת נמל חיפה על השינויים המורפולוגיים בקו החוף לאורך חופי מפרץ חיפה. מים וסביבה, 68, עמ' 16-30.

Lichter, M., Klein, M., Zviely, D., 2007. Dynamic morphology of the Na'aman river mouth, Israel. 2nd International Symposium flood forecasting and management with GIS and Remote Sensing (FM2S'07). Three Gorges, China, 10-13/9/07. CD format, 8 pp.

Klein, M., Zviely, D., Kit, E., Shteinman, B., 2007. Experimental study of sediment transport along the central Mediterranean coast of Israel by means of fluorescent sand tracers. Journal of Coastal Research 23 (6), 1462-1470.

Zviely, D., Kit, E., Rosen, B., Galili, E., Klein, M., 2009. Shoreline migrations and beach-nearshore sand balance over the last 200 years in Haifa Bay (SE Mediterranean).Geo-Marine Letters 29 (2), 93-110

צביאלי, ד., 2009. פני הים - לאן? השינויים בגובה פני הים ב-500 אלף השנים האחרונות והתחזיות למאה ה-21. מים וסביבה 74, 51-45

 

גיאולוגיה ופלאו-גיאוגרפיה

Galili, E., Zviely, D., Weinstein-Evron, M., 2005. Holocene sea-level changes and landscape evolution in the northern Carmel coast (Israel). M?diterran?e: Revue geographique des pays Mediterraneens 104 (1/2), 79-86.

Salamon, A., Zviely, D., Na'aman, I., 2006. Zones of required investigation for liquefaction hazard in the western Zevulun Plain, Israel. Israel Journal of Earth Sciences 55 (3), 141-157.

Zviely, D., Sivan, D ., Ecker, A., Bakler, N., Rohrlich, V., Galili‚ E., Boaretto, E., Klein, M., Kit E., 2006. The Holocene evolution of Haifa Bay area, Israel, and its influence on the ancient human settlements. The Holocene 16 (6), 849-861.

Zviely, D., Kit, E., Klein, M., 2007. Longshore sand transport estimates along the Mediterranean coast of Israel in the Holocene. Marine Geology 237, 61-73.

Galili, E., Zviely, D., Ronen, A, Mienis, H.K., 2007. Beach deposits of MIS 5e high sea stand as indicators for tectonic stability of the Carmel coastal plain, Israel. Quaternary Science Reviews 26, 2544-2557.

Ronen, A., Zviely, D., Galili, E., 2007. Did the Last Interglacial sea penetrate Mount Carmel caves? Comments on "The setting of the Mt. Carmel caves reassessed" by C. Vita-Finzi and C. Stringer. Quaternary Science Reviews 26, 2684-2685.

Zviely, D., Galili, E., Ronen, A., Salamon, A., Ben-Avraham, Z., 2009. Reevaluating the tectonic uplift of western Mount Carmel, Israel, since the Middle Pleistocene. Quaternary Research 71, 239-245.

Porat, N., Sivan, D., Zviely, D., 2008. Late Holocene embayment and sedimentological infill processes in Haifa Bay, SE Mediterranean. Israel Journal of Earth Sciences 57, 21-31.

 

גיאו-ארכיאולוגיה

צביאלי, ד., רונן, א., 2004. מיפוי פוטוגרמטרי ספרתי כאמצעי לשחזור תהליכי סחיפה במערת טבון שבכרמל. בתוך: בר-גל, י., קליאוט, נ., פלד, א., (עורכים), מחקרים בארץ ישראל - ספר אביאל רון, עמ' 11-17.

Zviely, D., Ronen, A., 2004. Garrod's spring in Tabun Cave, Mt. Carmel (Israel): 70 years later. In: Maos, J.O., Inbar, M., and Shmueli, D., (eds.), Contemporary Israeli Geography, Special Issue of Horizons in Geography 60-61, 167-176.

Galili, E., Rosen, B., Stern, E.J., Finkielsztejn, G., Kool, R., Bahat-Zilberstein, N., Sharvit, Y., Kahanov, Y., Friedman, Z., Zviely, D., 2007. New insights on Maritime Akko revealed by underwater and coastal archaeological research. Israeli Society for Aquatic Sciences, Forth annual meeting, 30.5.2007, Haifa University, pp. 64-74.

רונן, א., קולסקה הורביץ, ל., גלילי, א., צביאלי, ד., מיניס, ה.ק., 2007. אתרים מוסטריים בחוף הכרמל. קדמוניות, 134, עמ' 75-81.

Galili, E., Kolska Horwitz, L., Hershkovitz, I., Eshed, V., Salamon, A., Zviely, D., Weinstein-Evron, M., Greenfield, H., 2008. Comment on "Holocene tsunamis from Mount Etna and the fate of Israeli Neolithic communities" by Pareschi, M.T., E. Boschi and M. Favalli. Geophysical Research Letters 35, L08311, doi:10.1029/2008GL033445, 3 pp.

גלילי, א., צביאלי, ד., סלמון, ע., רוזן, ב., 2008. מתקני נמל ועגינה בקיסריה והרס הנמל ההרודיאני - הערכה מחודשת על פי ממצאי סקרים וחפירות תת-ימיים. מכמני קיסריה, סיכומים ומחקרים בנושא קיסריה וסביבתה, לזכר אמנון קידרון, עמ' 51-76.

Galili, E., Rosen, B., Zviely, D., 2009. Sounding weights recovered off the Mediterranean coast of Israel. International Journal of Nautical Archaeology. doi: 10.1111/j.1095-9270.2008.00218.x, 26 pp.

 

היסטוריה ומפות ימיות

צביאלי, ד., גלילי, א., רוזן, ב., 2003. נמל עכו ומבואותיו, במפות ימיות מודרניות. בתוך: מעוז, י., (ע'), אופקים בגיאוגרפיה, 56, עמ' 62-77.

גלילי, א., צביאלי, ד., רוזן, ב., 2004. נמל עכו וסביבתו במטבעות ותיאורים גרפיים מתקופות היסטוריות. בתוך: מעוז, י., (ע'), אופקים בגיאוגרפיה, 62, עמ' 113-130.

צביאלי, ד., רוזן ב., 2004. נושאות המטוסים והלוחמה האווירית מהים, במלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל. מערכות, גיליון 395, עמ' 48-57.

דב צביאלי, ברוך רוזן ואהוד גלילי המיפוי ההידרוגרפי של מפרץ חיפה על ידי האדמירליוּת הבריטית בשנים 1832 1931.

התפתחות המיפוי הימי בארץ ישראל, מהמאה ה-16 עד ה-19.

דב צביאלי, ברוך רוזן ואהוד גלילי תרשימי עגינה של ארץ-ישראל מהמאה ה - 16 עד ה - 19