מחשבוני שטחים ונפחים

מחשבוני שטחים

מלבן  מלבן
מקבילית
  מקבילית
מעויין
 מעויין
טרפז
 טרפז
משולש נתונות 3 צלעות  משולש נתונות 3 צלעות
משולש גובה נתון
 משולש גובה נתון
מעגל
 מעגל
אליפסה
 אליפסה
טבעת
 טבעת

מחשבוני נפח

חרוט  חרוט
גליל  גליל
אלפסואיד  אלפסואיד
כדור  כדור
קוביה  קוביה
פרמידה  פרמידה