קוביה, חישוב נפח ושטח הפנים


חישוב שטח מלבן


a
b
c