חישוב נפח אלפסואידsemi axis 1 חצי קוטר
semi axis 2 חצי קוטר
semi axis 3 חצי קוטר