חנוכהחודש כסלו

כסלו הוא השם הבבלי של החודש ששמו במקרא : הוא החֹדֶשׁ הַתְּשִׁעִי - כִסְלֵו זכריה ז' א'.
מזלו של חודש כסלו הוא "קשת".
ארכו של חודש כסלו הוא 30 יום ובשנה חסרה 29 ימים.

חנוכה

המכבים נצחו את היוונים ב יום ה - 25 לחודש כסלו ומכאן השם חנוכה, חָנוּ כָּ “ה – שֶׁבְּיוֹם כ”ה חָנוּ מֵאוֹיְבֵיהֶם
וסברה אחרת היא שביום ה - 25 בחודש כסלו חנכו את בית המקדש.
לאחר הנצחון על היוונים נכנסו למקדש שהיא מטומא ומשוקץ ולא מצאו בו אלא פך שמן טהור אחד שהספיק ליום אחד, הדליקו בו נרות לשמונה ימים. וזאת הסיבה שחוגגים את חג החנוכה שמונה ימים.

מצווה היא להדליק נרות חנוכה בשמן זית ובצמר גפן והם זכר המנורה שהדליקו בשמן זית אך מותר להדליק גם שמנים אחרים וכן נרות שעווה.

הדלקת הנרות

בלילה הראשון מדליקים נר אחד ובלילה השני מוסיפים נר נוסף, כך שבלילה השמיני מדליקים שמונה נרות. צורת הדלקה זו, המקובלת כיום היא לדעת בית הלל, ונתנו בהם סימן:
ח' נרות והלכה כבית הלל .

סדר ההדלקה

בלילה הראשון מדליקים את הנר הימני שבחנוכיה. למחרת מוסיפים לשמאלו נר נוסף ואות מדליקים ראשון וכך הלאה, מוסיפים נר משמאל לנר מיום אתמול ואותו מדליקים ראשון וממשיכים לנר שמימנו.

הנרות עצמם חייבים להיות בגובה אחד, לא אחד גבוה ואחד נמוך וכן חייבים הם להיות בשורה אחת ישרה. הנרות אסור להם להיות בעיגול והמרחק ביניהם יהיה כזה שנר אחד לא ימיס אתהשעווה של שכנו.

בנרות החנוכה אסור להשתמש לא לשם הדלקת נר אחר ולא לתאורה, לכן מוסיפים נר נוסף, השמש שבו מותר להשתמש להדלקה ולתאורה. השמש לא יהיה בקו אחד או בגובה אחד עם הנרות כדי שידעו שנר זה אינו מן המצווה. רצוי גם להאיר את החדר באו נוסף.

ברכות

בלילה הראשון מברכים ברוך אתה ...להדליק נר של חנוכה
ברוך אתה... שעשה ניסים לאבותינן...
שהחיינו

בלילות הבאים אין מברכים שהחיינו אבל, אם אדם להדליק נר ראשון יברך שהחיינו בנר השני.

בשעת ההדלקה יהיו מסובין כל בני הבית. לאחר הדלקת הנר הראשון ובזמן שמדליק אתשאר הנרות יאמר הנרות הללו ...

מיקום הנרות
מניחים את הנרות ליד הדלת מחוץ לבית בצד שמאל של הפתח, המזוזה בצד ימין והנרות בצד שמאל.
גובה הנרות לא מתחת לשלשה טפחים ולא למעלה מעשרה טפחים. בבית קומות נהוג להדליק את הנרות ליד החלון הפונה לרחוב.

שעת ההדלקה

מדליקים את הנרות מייד עם צאת הכוכבים אולם אפשר להדליק אותן כל הלילה, כל זמן שבני הבית ערים. אם בני הבית ישנים ואין אפשרות להעירם, מדליק את הנרות אך אינו מברך.
חצי שעה לפני הדלקת הנרות אין לאכול ארוחה של קבע ואין לשתות משקאות משכרים.

רמזים בתורה

כאשר מונים מבראשית 25 אותיות, מגיעים למילה אור רמז לנר ראשון שמדליקים בכ"ה
כאשר מונים בספר במדבר את מספר החנייות שעשו בני ישראל במדבר,
בחנייה ה עשים וחמש מגיעים ל וַיַּחֲנוּ בְּחַשְׁמֹנָה במדבר לג' כ"ט רמז לחשמונאים שחנו בכ"ה כסלו.