הליוגרף

מכשיר למשיכת תשומת לב ביום מכלי שייט הנמצא במצוקה
המכשיר בנוי ממראה מחוררת במרכזה.
מסביב לחריר חרוט צלב.
חלק נוסף של המכשיר הוא כוונת מחוררת.
בכדי למשוך את תשומת לב כלי השייט שעובר, הסתכל דרך החריר שבמראה והחריר שבכוונת אל כלי השייט.
תשחק עם המראה כך שתראה את השתקפות הצלב על גבי הכוונת.

כלי השייט שאליו אתה מכוון יראה את ניצנוצי השמש.