מורס

ראה גם:
מורס הסבר
מורס תרגול
אותות מורס בעברית

תוכנה ללימוד ותרגול קליטת מורס שמע

תוכנה ללימוד ותרגול קליטת מורס (אור).
ורסיה 1.2 19/7/05
אפשרויות:
שינוי צבע הרקע
שינוי צבע האור
הגדלת/הקטנה של גודל האור
קביעת מהירות השידור
קביעת זמן השידור
- שמירת נתוני התאמת הלוח לעתיד. -

הורדת התוכנה Morse_Or.exe

התוכנה חופשית לשמוש ולהעתקה, אין צורך לשלם או להרשם, אבל,
אני מעוניין לקבל תגובות והצעות בכדי שאוכל להוסיף/לשנות/לשפר - .
תודה אריה

הסבר
התאם את הלוח לנוחיותך, אם ברצונך, תוכל לשמור את ההתאמה לפעמים הבאות.

בצד השמאלי נמצאים כפתורים, לשם לימוד האותיות התחל בתרגול לפי הסדר המומלץ (החל בכפתור מספר 1 ועבור בהדרגה לכפתור מספר 12).
לאחר שלמדת קבוצת אותיות, עבור לקבוצה הבאה אך המשך לתרגל גם את הקבוצות הקודמות.
לתרגול כל אותיות המורס לחץ על הכפתור התחתון.
בתחילת השידור של כל האותיות, תשודר תחילה הקבוצה BT.
לשם בדיקת הקליטה, לאחר סיום השידור, יפתח חלון שבו יופיעו כל האותיות ששודרו.


תוכנה ללימוד ותרגול קליטת מורס (שמע).

בתיבת הבקרה המופיעה בציור, תוכל לשנות את המאפיינים הבאים:
מהירות השידור
זמן השידור
תדר השידור
-אפשרות שמירת המאפינים -

הורדת התוכנה MorseKOL.exe

* בהפעלה ראשונה של כל אחת מהתוכנות, לחץ על "שמור SAVE"

לפני שתלחץ על "העלה LOAD"

וזה כדי ליצור קובץ השומר את בחירותיך.

גם לגבי תוכנה זו , אבקש לקבל הערות ותגובות.

תודה אריה