תירגול מורס

הבא את סמן העכבר לטבלה הלבנה
הקש על מקש הרווח
יופיע אתות של אות מורס אחת
הקלד את האות, לאחר ההקלדה יופיע אתות של אות נוספת
לבדיקת הקליטה לחץ על כפתור הצג
המעבר בין שידור אות לשידור האות שאחריה מחייב לחיצה על מקש.
אם אין ברצונך להקליד את השידור,
תצטרך ללחוץ על מקש כל שהוא לקבלת שידור אות נוספת.לימוד קליטת מורס

רשימת האותיות

הורדה - תוכנת למוד מורס (אור)