לימוד קליטת מורס

בעת לימוד סימני המורס לעולם אל תלמד אותן כקוים ונקודות, אלא לפי אורך תצוגת האור, כדאי להשמיע בלחש את התצוגה כך:
אור קצר דה
אור ארוך דהההה

ישנן שיטות שונות ללימוד קליטת האותות. לא כולן מתאימות לכל אחד אולם השיטה הנפוצה ביותר היא לחלק את האותיות לקבוצות:

E I S H 5
T M O 0
A W J 1
A U V 4
N D B 6
R K X P
M G Z 7
C K
F Q L Y

בחר את הקבוצה שברצונך לתרגל, ולחץ על הכפתור "שדר". בכפתור "הצג/הסתר" באפשרותך להציג או להסתיר את האות המשודרת.

רצוי לעבור על כל קבוצה עד שתקלוט אותה בצורה טובה.

תרגול מורס
הורדה - תוכנת למוד מורס (אור)
רשימת האותיות