בחן את עצמך

משפטי נוהל ודו-שיח לשמוש בקשר רדיו של השרות הימי בתחום ה-VHF
עליך להעתיק מתוך עמודי התרגול בעברית את המשפטים והבטוים המתאימים לכל אחד מהנתונים שלהלן - הספרור אינו באותו סדר. קרא תחילה את כל ההודעות בעברית להבנת שמושן.

1. ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS THIS IS HAIFA RADIO HAIFA RADIO HAIFA RADIO LISTEN FOR MY TRAFFIC LIST ON CHANNEL ......

2. ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS THIS IS PAZIT PAZIT PAZIT REQUIRE RELAY TO/FROM ….. OVER

3. PAZIT THIS IS YAMIT RECEIVING YOU LOUD AND CLEAR OVER.

4. THIS IS PAZIT TESTING 1 2 3 THIS IS PAZIT END OF OF TEST OUT.

5. ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS THIS IS HAIFA RADIO TRAFIC LIST, I HAVE TRAFFIC ON HAND FOR ........ ......... ........ ........ END OF TRAFFIC LIST LISTENING ON CHANNEL ....... OVER/UP.

6. ALL SHIPS ALL SHIPS ALL SHIPS THIS IS CYPRUS-RADIO LISTEN FOR WEATHER FORECAST ON CHANNEL .......OUT/UP.

7. ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS THIS IS PAZIT PAZIT PAZIT REQUIRE INFORMATION REGARDING ......................OVER.

8. ALL STATIONS ALL STATIONS ALL STATIONS THIS IS PAZIT CALLING FOR TEST/CHECK OVER.

9. HAIFA RADIO THIS IS YAMIT I HAVE 3 CALLS ARE YOU READY FOR DETAILS OF FIRST CALL OVER.

10. HAIFA- RADIO THIS IS YAMIT I HAVE INTERFERENCES I SHALL CALL YOU LATER OUT.

11. STATION CALLING YAMIT THIS IS YAMIT PLEASE REPEAT YOUR CALL OVER.

12. YAMIT THIS IS HAIFA-RADIO YOUR TURN IS ....... GO TO CHANNEL ......AND STAND BY OVER THIS IS YAMIT GOING UP TO CHANNEL........ AND STANDING BY.

13. YAMIT THIS IS HAIFA-RADIO GIVE/SEND THE DETAILS OF YOUR FIRST CALL OVER.

14. RHODOS-RADIO THIS IS YAMIT I DO NOT RECEIVE YOU/(I AM NOT READING YOU) ON CHANNEL.......I LISTEN ON CHANNEL/I AM GOING BACK TO CHANNEL ..... OVER.

15. PAZIT THIS IS KEMER-MARINA I HAVE A TELEPHONE CALL FOR YOU GO TO CHANNEL .... OVER.

16. HAIFA- RADIO THIS IS YAMIT I HAVE 3 RADIOTELEPHONE CALLS OVER.

17. YASUR-HAYAM THIS IS ANATALYA MARINA CONFIRM YOUR TR NO TRAFFIC FOR YOU OUT.

18. YAMIT THIS IS HAIFA-RADIO YOU ARE CONNECTED TO ..../THE CALLED PARTY IS ON THE LINE MAKE YOUR CALL OVER.

19. TR MOTOR VESSEL YASUR-HAYAM 48 MILES SOUTHEAST FINIKE COURSE 330 SPEED 8 KNOTS BOUND ANATALYA ETA 1530 UTC OVER.

20. HAIFA-RADIO THIS IS YAMIT THIS IS ...PERSONAL/CREDIT CARD/TO ANY ONE THAT ANSWERETC. CALLING PARTY IS.... CALLED PARTY IS....... PREFIX NUMBER/AREA CODE/PHONE NUMBEREXTENTION NUMBER................... OVER

21. TR MOTOR VESSEL YASUR-HAYAM LEAVING ANATALYA BOUND PAPHOS COURSE 135 SPEED 8 KNOTS ETA 2300UTC OVER.

22. YAMIT THIS IS HAIFA RADIO I HAVE A MESSAGE FOR YOU OVER. HAIFA-RADIO THIS IS YAMIT GO AHEAD WITH YOUR MESSAGE OVER. YAMIT THIS IS HAIFA-RADIO MESSAGE BEGINS...... ......END OF MESSAGE OVER. HAIFA-RADIO THIS IS YAMIT CONFIRM YOUR MESSAGE DO YOU HAVE MORE TRAFFIC FOR ME OVER. YAMIT THIS IS HAIFA-RADIO NO TRAFFIC FOR YOU OUT.

23. YAMIT THIS IS HAIFA-RADIO DURATION OF YOUR CALL WAS ...... MINUTES OVER. HAIFA RADIO THIS IS YAMIT CONFIRM ......MINUTES (WHAT IS THE TOTAL CHARGE /WHAT IS THE CHARGE FOR 3 MINUTES ) OVER

24. TR MOTOR VESSEL YASUR-HAYAM FROM FINIKE ENTERING ANATALYA IN 20 MINUTES NO TRAFFIC ON HAND ANY TRAFFIC FOR ME OVER.

תרגום משפטי נוהל אלחוט דבור, בקשר רדיו (תג"מ) של השרות הימי הנייד

1. כאן פזית פזית פזית נסיון 1 2 3 כאן פזית סוף נסיון.

2. כל התחנות כאן פזית קוראת לבדיקה עבור.

3. פזית כאן ימית אני קולט אותך חזק וברור עבור.

4. כל התחנות כל התחנות כל התחנות כאן פזית פזית פזית אני מבקש מידע ביחס ל-.....עבור.

5. כל התחנות כל התחנות כל התחנות כאן פזית פזית פזית אני מבקש תווך (העברה) מתחנה.לתחנה....עבור.

6. כל הספינות כל הספינות כל הספינות כאן קפריסין –רדיו האזינו לתחזית מזג אויר על ערוץ.....

7. כל הספינות כל הספינות כל הספינות כאן חיפה –רדיו האזינו לרשימת תעבורה על ערוץ .......

8. כל הספינות כל הספינות כל הספינות כאן חיפה-רדיו בידי חומר (שיחות מברקים הודעות) עבור .... .... .... ..... .... .... סוף הרשימה אני מאזין על ערוץ .....

9. חיפה רדיו כאן ימית יש לי 3 שיחות רדיו-טלפון עבור.

10. ימית כאן חיפה- רדיו תורך מספר .... עבור לערוץ.... והמתן. כאן ימית עובר לערוץ ... וממתין.

11. פזית כאן קמר-מרינה יש לי שיחה עבורך עבור לערוץ ... עבור.

12. התחנה שקוראת לימית כאן ימית חזור על קריאתך עבור.

13. רודוס- רדיו כאן ימית אינך נשמע על ערוץ .... אני מאזין על ערוץ.... / אני חוזר להאזין על ערוץ ....

14. חיפה-רדיו כאן ימית יש הפרעות בקליטה אקרא מאוחר יותר סוף.

15. חיפה-רדיו כאן ימית יש לי 3 שיחות האם אתה מוכן לקבל פרטים של שיחה ראשונה עבור.

16. ימית כאן חיפה- רדיו מסור את הפרטים של השיחה הראשונה.

17. חיפה-רדיו כאן ימית זו שיחה ....(סוג השיחה: גובינא, אישית, כרטיס אשראי, לכל מי שיענה וכו') המזמין הוא ...המוזמו הוא .... מספר הטלפון .... (קדומת/קוד אזורי/מספר שלוחה).

18. ימית כאן חיפה-רדיו אתה מחובר אל .... (או המוזמן על הקו) בצע את שיחתך עבור.

19. ימית כאן חיפה-רדיו משך שיחתך ...דקות עבור. חיפה-רדיו כאן ימית מאשר .... דקות מה המחיר הכולל או מה המחיר ל-3 דקות עבור.

20. ימית כאן חיפה-רדיו הודעה עבור. חיפה-רדיו כאן ימית שלח את הודעתך עבור.... חיפה-רדיו כאן ימית מאשר הודעתך האם בידך חומר נוסף עבור. ימית כאן חיפה-רדיו אין בידי עוד חומר עבורך סוף.

21. פרטי מסע (מעבר) ספינת מנוע יסעור-הים 48 מיל דרום-מזרח ל-פיניקה קורס 330 מהירות 8 קשר היעד אנטליה זמן הגעה משוער 1530 זמן בין לאומי מתואם עבור.

22. פרטי מסע ספינת מנוע יסעור-הים אני מגיע מפיניקה ונכנס לאנטליה בעוד 20 דקות עבור.

23. פרטי מסע ספינת מנוע יסעור-הים אני עוזב את אנטליה בכוון ל- פאפוס קורס 135 מהירות 8 קשר זמן הגעה משוער 2300 זמן בין לאומי מתואם עבור.

24. יסעור-הים כאן אנטליה –מרינה מאשר פרטי מסע אין לי חומר עבורך סוף.

[דף קודם]

עודכן: Up Dated:

Copyright © 2003 by cgate.co.il