נפח Volume


הסבר
Copy אינץ' מעוקב
Copy בושל אמריקאי
Copy בושל אנגלי
Copy גלון אמריקאי
Copy גלון אנגלי
Copy חבית אנגלית
Copy חבית אמריקאית - דלק
Copy חבית אמריקאית - יבש
Copy יארד מעוקב
Copy כוס
Copy כף
Copy כפית
Copy ליטר
Copy מטר מעוקב
Copy סנטימטר מעוקב
Copy פינט אמריקאי
Copy פינט אנגלי
Copy רגל מעוקב