שטח Area


הסבר
Copy אינץ' רבוע
Copy אקר
Copy אר
Copy דונם
Copy הקטר
Copy יארד רבוע
Copy מטר רבוע
Copy מייל רבוע
Copy מילימטר רבוע
Copy סנטימטר רבוע
Copy קילומטר רבוע
Copy רגל רבועית
Copy רוד רבוע