הספק Power


הסבר
Copy ארג לשניה
Copy ג'אול לשניה
Copy וואט
Copy כח סוס
Copy מגה וואט
Copy קילוואט
Copy קילוקלוריה לשניה
Copy קלוריה לשניה
Copy קילוקלוריה לשעה
Copy קלוריה לשעה