מעגנים

מיקוםסוגשוקעמשטרת גבולותפרטים
עכומעגנה ונמל כניסה טובה ברוחות צפוניות
חיפהנמל כניסה רק בחירום
חיפה קישוןמרינהשוקעVכניסה ויציאה טובה מאד בסערה
קיסריה רדוד מים רדודים - לא ליכטה
חדרה מעגן חברת החשמל הכניסה אסורה פרט למקרי חרום
מכמורת רדוד 1 - 2 מטר כניסה אסורה
הרצליה מרינה V כניסה ויציאה טובה בסערה
תל אביב חברת החשמל רידינג רדוד 1 - 2 מטר הכניסה אסורה פרט למקרי חרום
תל אביב מרינה רדוד 1 - 2 מטר V הכניסה אינה טובה בסערה
יפו נמל מעגנה רדוד 1 - 2 מטר הכניסה אינה טובה בסערה
אשדוד נמל הכניסה אסורה פרט למקרי חרום
אשדוד מרינה כניסה ויציאה טובה בסערה
אשקלון מרינה V כניסה ויציאה טובה בסערה

קישורים
חוות דעת לגבי מרינות קישור לפורום שייט וימאות - תפוז