ניקיון היהלום - Clarity


ניקיון היהלום הוא גורם חשוב במחירו, ישנם סוגי פגמים רבים ביהלום והם מתחלקים לשתי קבוצות, פגמים חיצוניים, פגמים המופיעים על קליפתו החיצונית של היהלום, פגמים אלה אפשר בדרך כלל לתקן תוך איבוד משקל מזערי ממשקל האבן ופגמים פנימיים, אותם פגמים הנמצאים בתוך גוף האבן.
רשימה חלקית של הפגמים השכיחים תובא להלן.

פגמים

  פגמים חיצוניים
 • נייף שאריות לא מלוטשות של הקליפה החיצונית של אבן הגלם. נמצא בעיקר ברונדיסט.
 • נטייה משטחי ליטוש שלא נמצאים באופן סימטרי לאבן
 • רונדיסט מחוספס רונדיסט שאינו חלק
 • סימני חום כאשר היהלום מלוטש מהר החום יוצר סימנים קלים על הקליפה
 • שריטה
  פגמים פנימיים
 • פיקה נקודה בתוך גוף היהלום.
 • נאט גביש נוסף שצמח בתוך היהלום.
 • גביש פנימי מינרלים שונים שנמצאים בתוך היהלום.
 • גלץ סדק ביהלום בקווי הביקוע.
 • שבר סדק ביהלום שאינו בקווי הביקוע.
 • ענן קבוצה של נקודות זעירות.
 • קידוח חור מקליפת היהלום למרכזו שנקדח בעזרת קרן לייזר לשם ניקוי נקודה שחורה.


דרגות הניקיון


FL Flawlessיהלום ללא פגמים.
I.F Internally Flawlessיהלום ללא פגמים משמעותיים.
VVS1 VVS2 very very slightly included פגמים זעירים שנראים בקושי בעזרת משקפת המגדילה פי 10.
VS VS2 very slightly included פגמים זעירים שבדרך כלל לא נראים בעין בלתי מזויינת.
SI1 SI2 slightly includedהפגמים נראים בברור בעזרת משקפת ויתכן שיראו בעין בלתי מזויינת.
P1 P2 P3 or I1 I2 I3 Pique' or Included הפגמים גדולים. בגלל הנקיון הגרוע קרני האור לא נשברים בצורה נאותה.

 

קודם     המשך המשך