פתיחה
פתיחה לחוברת עזרי נווט וקשר - דני יערי 4X1FC

חוברת זו מכילה חומר בנושאים שנדרשים בבחינות ל"משיט ספינה", לפי הדרישות הכלליות של הגופים המסמיכים. עם זאת, החומר כולל משפטי הכוונה וקשור למה שמכונה "ימאות טובה", ופתוח יכולת החלטה בהבאה לשמוש של מכשור עזרי הנווט והקשר.

החוברת מיועדת למי שלמד נווט חופי ועבודת מפות, ומכיר את המבנה הכללי של כלי שיט, ולהפצה פנימית בין תלמידים ומדריכים בכוונה לעזור בהבנת הנושאים והכנה לבחינות. החוברת אינה באה כתחליף למדריך מנוסה. הניסיון מלמד שחלק גדול מהלומדים דורשים יותר מאשר סתם תשובה לשאלה.

החוברת עובדה וצומצמה, לדרישות הנזכרות, מתוך עשרות תקצירים, שנכתבו במשך כ-30 שנים של הדרכה בנושאים הנדונים; כאשר אלה נכתבו לאחר תרגום ועבוד של חומר ממקורות בין-לאומיים. למרות שהחוברת מיועדת לקוראים בעברית, היא כוללת את מקור המושגים והנהלים שדרושים למשיט במים בין-לאומיים. הניסיון בהדרכה חייב לכתוב בהרחבה קטעים מסוימים, וכן להוסיף קטעים לצורך שלמות הנושא, חבור לשורשים והרחבת ידע.

הניסיון בהפעלת כלי שיט מלמד שאין שני מקרים זהים לגמרי ואין שני ימאים שמגיבים באופן זהה. נוסף לזה פעולה שנראית טיפשית ומיידית לאחד אינה כך לאחר. לכן ראוי ללמוד מכל אחד, ולבחון כל התייחסות ופעולה במבט אל התוצאות הצפויות.

לפני שמפתחים תלות במכשור מתוחכם - כמה עצות חינם
 1. אל תמצא בים אם אין עיסוקך שם.

 2. שיט בביטחון מתחיל ומסתיים בסדר וניקיון.

 3. אין מנתקים ספינה ללא אמצעי הנעה/הנאה.

 4. אין הספינה נשארת אלא עם משמרת.

 5. כאשר המשיט אינו הבעלים וביחד מפליגים,
  ראוי לקרא בחוקים ולמנוע סכסוכים,
  ובכל מקרה משהוא ילבין פנים.
  מי הים את הדם - אינם מכחילים.

 6. יש שני סוגים של ימאים - ימאים אמיצים וימאים זקנים....

נמל הבית > תפריט > שם [דף קודם]

עודכן: Up Dated:

Copyright ©2001 - 2004 by cgate.co.il