עזרי נווט וקשר


חבור ועריכה :- יערי דניאל
הגדרה: עזרי נווט וקשר הוא שם קיבוצי למגוון גדול של - פרסומים, כלי מדידה, חישנים, מכלולים אופטיים, מכלולים מכניים , מכשירים חשמליים ואלקטרוניים; וכמעט כל שלוב אפשרי בינהם.

המכשור בכללתו בא לשרת 4 מטרות עיקריות :

1. ניתוב - כלומר לעזור להשיט את כלי השיט בנתיב אל נקודת יעד נבחרת ולמנוע סכנות לשלמותו של כלי השיט (פנוי דרך לכלי שיט אחרים, עקיפת מכשולים, הימנעות מהשפעות מזג-אויר ותופעות טבע אחרות ותנועה בראות מוגבלת).

2. נווט - כלומר מציאת האתר העצמי של כלי השיט ויכולת לדווח ולסמן אותו במפה של אזור השיט, ולבטא אותו ביחידות של הרשת הגיאוגרפית.

3. חיפוש והצלה - SAR(Search And Rescue), תמרון, גרירה, רתוק ועגינה, או כל פעילות מיוחדת לפי עיסוקו המיוחד של כל כלי שיט.

4. קשר אלחוטי - היכולת לקלוט ולשדר אתרעות,בקשות עזרה ומידע המשרת את כל הפעילויות שלעיל; ותעבורה של כל מידע נוסף, שעוזר בניהול עיסוקו של כלי השיט.

מיון המכשור

כל פריט שכלול בהגדרה של "עזרי נווט וקשר" NAVIGATIONAL AIDS נתן לסווג לפי אחת מהאבחנות הבאות:-

1. פריטים שהם חובה לפי תוכנית הבטיחות ותעודת כושר השיט של כל כלי שיט לפי הרשויות שהוא כפוף להן.
2. פרסומים מודפסים ומאגרי מידע לישומי מחשב על תקליטונים למיניהם.
3. מכשור מכני/אופטי.
4. חיישנים, מדידים וממירים למיניהם.
5. מכשור חשמלי, אלקטרו-מכני, אלקטרו-הידראולי ופנאומטי.
6. מכשור שהוא "עצמאי" לצורך הפקת התוצאה הנדרשת ממנו.
7. מכשור שאינו עצמאי אלא הוא יחידה שתלויה במערכת - SYSTEM (COMMUNICATION SYSTEM,GMDSS,GPS ).

8. פריטים שאינם בחובת נשיאה והתקנה אך הם מובאים לשמוש לפי השקול של מה שמכונה "ימאות טובה" על פי הכרתו של המשיט, ועל פי היכרותו עם כלי השיט ואזור השיט, וכן כל חידוש מועיל וזמין.

מכשור לחישוב וסימון אתר מקורב - Dead Reckoning
בעוד שהביטוי FIX משמש לתיאור אתר מדויק של כלי השיט (זה מתקבל על ידי נקודת חיתוך של לפחות שתי קריאות תצפית/מכשור); הביטוי DEAD RECKONING (D.R.) משמש לתיאור אתר שמחושב, בדרך שתתואר בהמשך, בהקשה מנקודת ה- FIX האחרונה, או של תחילת המסע (מה שמכונה COP Commence Of Passage) . הביטוי DEAD RECKONING הוא כנוי שאנשי המקצוע נתנו והושרשו למה שנקרא תחילה DEDUCED POSITION , כלומר אתר שמקישים אליו על סמך אתר אחר. החל מכאן נשתמש בסימון DR עבור:
1. חישוב המרחק מנקודת ה- FIX על ידי הכפלת מהירות כלי השיט בזמן התנועה על הנתיב המתוכנן. לפי הנוסחה מרחק =מהירותX זמן, וסימון על קו הקורס. התהליך של מציאת אתר בשיטת זו מכונה בצוע DR .
2. השיטה עצמה והאתר שנמצא מכונים DR .
3. לרשום ביומן, לדווח בקשר ולסימון במפה. לסימון במפה מקובל גם קו בודד או צלב החותך את קו הקורס.

לחישוב ה- DR נפוצים דגמים רבים של מכשירים שמכילים שעון, מצפן וחבור למד דרך ומנגנון חישוב ותצוגה, כך שמספיק להכניס להם את נתוני התחלת המסע. מכשירים אלה מכונים DR Computer. כמו כן ישנם מכשירי נווט אלקטרונים שמספקים FIX, אך במקביל או ברגע שחל שבוש, הם הופכים אוטומטית ל- DR Computer בהקשה מה- FIX האחרון, שנשמר בזיכרונם.
חשוב להבחין בין DR ל-EP = Estimated Position. ה- EP הוא האתר שהתקבל למיטב שיפוטו וחישוביו של המשיט, מתוך התחשבות בזרם, רוח וסטייה של מפרשיות ברוחות חדות. האתר שנמצא תוך התחשבות זו אמור להיות מדוייק יותר מה-DR ואכנה אותו כאן אתר משוקלל משום שהוא השקול של כמה כוחות (SET,DRIFT,LEEWAY) הדיון בכך חורג מנושאי חוברת זו ונלמד בפרק המכונה PILOTING - ניתוב. ביחוד עבור כלי שיט המונעים במפרשים מיוצרים מגוון רחב של מכשירים/מחשבים המכונים Sailing Performance Computers . אלה הן מערכות של חישנים וממירים אשר חשים בזמן אמת את המשתנים השונים, שמשפיעים על מהירותו ויציבותו של כלי השיט, כל אלה מנוקזים אל מרכז חישוב, שפולט כמשוב את, התיקונים הדרושים לשיפור הבצועים של כלי השיט.
לפני שנכנסים ללמוד עזרי הנווט והניתוב החדישים חשוב לאזכר את אחד העזרים שהוא אולי העתיק ביותר, ועם זאת נשאר חיוני למרות כל האמצעים החדישים ובו אנו משתמשים הן לתחילת המסע והן לביות הסופי - הלא הוא המגדלור או המשואה. אזכיר שהמגדלור של הנמל העתיק של אלכסנדריה נחשב לאחד מפלאי תבל של אז. ראוי שכל משיט ילמד ויתאמן בזיהוי מגדלורים. מגדלור באלכנדריה

המרכיבים האמינים ביותר לחישוב האתר המקורב -D.R. וזמן הגעה משוער ליעד - E.T.A. הם:-

  1. הגאי מנוסה.
  2. מפה מעודכנת, בה מסומנים בדיוק: אתר התחלת השיט, אתר סיום הקטע הראשון והקורס האמיתי בינהם.
  3. מצפן הגוי (STEERING COMPASS).
  4. מד דרך (TRAILING LOG) או אחר
  5. שעון (Watch/Clock/Chronometer).

מכשירים
הציוד המוצג בתמונות אינו תלוי במקור אנרגיה חיצוני, ועם אחזקה נכונה ופשוטה הוא שומר על רמת דיוקו ואמינותו. מבחינת מה שמכונה "ימאות טובה" ראוי שכל משיט יכיר ציוד זה, ויבצע את חישוב האתר המקורב בעזרתו, ירשום את תוצאותיו במפה וביומן; גם אם מופעל ציוד משוכלל יותר.