נמל הבית > תפריט > מקורות [דף קודם] [חפש באתר]

רשימת מקורות

Primer of Navigation by George W. Mixter 1952
Navigation  A. C.  Gardner  and W. G. Creelman 1965
The RYA book of Navigation Tim Bartlett  Adlard Coles Nautical 1996
Coastal Navigation  Gerry Smith  1996
The Anatomy of Time , Rolex Co. 1967
Philip's Star Finder 1991
The Complete On-Board Celestial Navigator  George G. Bennett  1998
Simrad POP Technic, Simrad Publication 1967
Fish Finding with SONAR, Simrad Publication 1964
The Echo Sounder and Fishfinder Handbook, David Redhouse 1994
A Small Boat Guide to RADAR, Tim Bartlett 1991
A Small Boat Guide to Electronics Afloat  1992
עזרי נווט אלקטרוניים רב-חובל א. אריאל משרד התחבורה 1965
מדריך למלח כשיר רב-חובל א. מרני, רב-חובל א. גלעד, משרד התחבורה 1975
Electrical and Electronic Equipment for Yachts, John French 1973
General Radiotelephone Operator License, Fred Maya, W5YI, 1994
VHF Yachtmaster, Pat Langley & Philip Ouvry 1997
Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime – Satellite service by International Telecommunication Union (ITU) as annually updated
Admiralty List of Radio Signals, The Hydrographer of the british navy, as annually updated
Radio Navigational Aids, Deffense  Mapping Agency Hydrographic/Topographic Center, and U.S. Coast Guard, as annually updated
International Maritime Organization - IMO - Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972
The GMDSS Handbook on CD-ROM Version 2.0 (2001)
Standard Marine Navigational Vocabulary 1985
The Maritime Compendium, An Encyclopedia of Designs and Motifs, Conway Maritime Press 1998
The Illustrated Dictionary of Boating Terms, John Rousmaniere 1998

.