מדמה תפעול מקמ"ש


.

16 ערוץ מצוקה, בטיחות וקריאה, מותר גם לשדר עליו הודעות קצרות מדקה 25 W
75 פס משמר לערוץ 16 למניעת הפרעות בגלל סמיכות התדרים Guard- Band . הם מותרים לשמוש לצרכי ניווט בהספק מונחת ל-1 וואט 1 וואט
76 פס משמר לערוץ 16 למניעת הפרעות בגלל סמיכות התדרים Guard- Band . הם מותרים לשמוש לצרכי ניווט בהספק מונחת ל-1 וואט 1 וואט
6 תקשורת בין כלי- שייט בעדיפות ראשונה משמש גם לחפוש והצלה
12 ערוץ לשרות מנהלות הנמלים, בעדיפות ראשונה ב SIMPLEX SIMPLEX
13 תקשורת בין כלי- שייט משמש גם לתקשורת לבטיחות השייט , מכונה גם ערוץ לקשר מגשר לגשר Bridge to Bridge Communication ערוץ לשרות מנהלות הנמלים, בעדיפות ראשונה בSIMPLEX SIMPLEX
20 ערוץ לשרות מנהלות הנמלים, בעדיפות ראשונה DUPLEX
11 Ships Movement בעדיפות ראשונה SIMPLEX SIMPLEX
79 Ships Movement בעדיפות ראשונה DUPLEX DUPLEX
26 ערוצים לתעבורת הצבור - Public Correspondence ערוץ 26 בעדיפות ראשונה, כל הערוצים הם ל DUPLEX
15 ערוץ לקשר פנים בכלי השייט או עם סירת-בת לשרות ספינת-האם
17 ערוץ לקשר פנים בכלי השייט או עם סירת-בת לשרות ספינת-האם
70 ערוץ- קריאה למצוקה ובטיחות בשיטת קריאת ברירה ספרתית - DSC
ערוץ זה אינו מיועד לקשר דבור, אלא לקליטת קריאות והתרעות כתובות DSC CONTROLLER
25 W
7 DUPLEX
1 - 5 DUPLEX
18 - 28 DUPLEX
60 - 66 DUPLEX
78 - 87 DUPLEX