הורדות

תוכנות חופשיות וחוקיות שתוכנתו על ידינו

אין "שער לים " אחראי לכל תוצאה של תקלה שגיאה או כל בעיה ישירה או עקיפה שתווצר תוך שימוש בכל תוכנה המורדת מאתר זה האחריות המלא תחול על המשתמש בלבד
THE SOFTWARE CONTAINED IN THIS WEBSITE IS PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND
THE ENTIRE RISK AS TO THE RESULTS AND THE PERFORMANCE OF THE SOFTWARE IS ASSUMED BY THE USER, AND IN NO EVENT WILL cgate.co.il. BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR DIRECT DAMAGES SUFFERED IN THE COURSE OF USING THE SOFTWARE IN THIS WEBSITE

הסבר תאור לחץ להורדה
? מדמה מכ"מ sim_radar.zip
תוכנה להבנת השמוש במכ"מ ובארפא
? לוח שנה עברי/גרגוריאני calend.exe ver 1.04 לוח השנה נבנה ללא שימוש בלוח השנה המוטמע של חלונות אלא בעזרת נוסחת "גאוס". הלוח מראה את ארכה של השנה העברית, את סוגה כלומר מעוברת מלאה וכו'.
הגבלת לוח השנה בין השנים 1601 ועד 2230 היות ולא הצלחתי לבדוק נכונות תאריכים שמעבר לתאריכים האמורים.
calenE.exe ver 1.02 Gregorian/Hebrew Calendar (English) years 1601 - 2230
? לימוד מורס (אור) Morse_OR.exe ver. 1.2 Teach your self Morse (Light)
? לימוד מורס (קול) MorseKOL.exe Teach your self Morse (Sound)
שילוב צבעים ColTest.exe תוכנה קטנה שהשתמשתי בה בבנית האתר
ארכיב Archive.zip תוכנת ארכיון קטנה ופשוטה - Access 2000 ומעלה.

התוכנות חופשיות לשמוש ולהעתקה, אין צורך לשלם או להרשם, אבל,
אני מעוניין לקבל תגובות והצעות בכדי שאוכל להוסיף/לשנות/לשפר - את התוכנות. תודה אריה