מיכלית

מאפיני סיפון המיכלית


עקב יחוד מטען המיכלית ממטען אניות משא, נראה סיפון המיכלית שונה לגמרי.

catwalk אטימות המיכלית גדולה מאטימות אנית משא כך שהחוק מאפשר לה להיות טעונה יותר והמרחק בין פני הים לסיפון העליון Freeboard יכול להיות קטן יותר. בים גלי סיפון המיכלית חשוף יותר לשטיפת גלים דבר המסכן את אנשי הצוות. כדי להתגבר על סיכון זה נבנה גשר מעבר לאנשי הצוות המוגבה מהסיפון, בין ירכתי האניה ועד חרטומה.

Manifold אלה הם פתחי הצנורות המשמשים להתחברות לצינורות החוף. דרך צינורות אלא מטעינים את המיכלית ומוריקים אותה.

 

 

 

Cargo valves תחתית האניה מסועפת בקוי טעינה / פריקה שבפתחיהם מגופים. פתיחת וסגירת המגופים נעשית מהסיפון בעזרת מוטות העברה.

 

 

 

 

פתחי המיכלים לכל מיכל פתח מוגבה על הסיפון. פתח זה משמש לכניסה למיכלים לשם עבודות וכו'. על מכסה הפתח פתח נוסף לשם מדידת גובה הנוזלים Ullage.

 

 

 

 

הסבר מדידת כמות הנוזלים
מדידת כמות הנוזלים במיכל מבוצע על ידי מדידת גובה הנוזלים. במיכלים שאינם מיכלי מטען, כגון מיכלי מים מתוקים או מי נטל המדידה נעשית מתחתית המיכל ועד פני הנוזל Sounding, במיכלי מטען נמדד הגובה מפני המיים ועד לסיפון האניה Ullage.

 

 

מדידה נעשית בעזרת סרט מדידה מסומן. שבקצהו מצוף.
משלשלים את הסרט מפתח מהמדידה עד שמרגישים שהמצוף נוגע בנוזל. השנטה של סרט המדידה שבקצה הפתח הוא ה Ullage.