מיכלית

מים חופשיים ומערכת הצינורות


לפני שנדון במבנה המיכלית עלינו להכיר מושג בשם Free surface effect.
בתמונות משמאל, נראה במבט מאחור:
I מיכל המלא כולו בנוזלים
II מיכל המלא בחלקו בנוזלים
III מיכל המלא בחלקו בנוזלים אך הוא מחילק לשני מיכלים, שמאלי וימני.

כאשר האניה נוטה על צידה בגלל גלי הים למשל, נראה שבתמונה I שבו המיכל מלא כולו, משקל הנוזלים בצדו הנמוך של המיכל שווה למשקלם בצדו העליון, ואילו בתמונה II משקל הנוזלים בצדו הנמוך גדול בהרבה מהמשקל בצד העליון. תופעה זאת נקראת Free surface effect, תופעה זו מסוכנת היות והיא פוגעת ביציבות האניה.
אחת הדרכים למנוע את התופעה היא חלוקת המיכל למספר מיכלים צרים יותר על ידי בניית מחיצה אורכית במרכז המיכל כמו שרואים בציור III.

בציור הבא, תרשים סכמטי של מיכלית בעלת 5 מיכלים שכל אחד מהם מחולק ל3 חלקים, ימין, מרכז ושמאל. (כלומר 15 מיכלי דלק).
בחדר המשאבות יש 2 משאבות מחוברות למערכת של 2 צינורות העוברים בתחתית המיכלים. לכל מערכת Section יש צינור שדרכו טוענים או פורקים את הדלק. שתי מערכות אלה, אפשר לחבר ביניהן בעזרת מערכת צנורות ומגופים Valves הנמצאת בחדר המשאבות.