מיכלית

חדר המשאבות


חדר המשאבות הוא ליבה של המיכלית. בחדר זה נמצאות בדרך כלל שלש או ארבע משאבות מטען ראשיות. משאבות אלה הן משאבות צנטריפוגליות. על ציר המסתובב בעזרת קיטור נמצאות כנפיים הדוחפות את הנוזל בהספק גבוה מאד.

בחדר המשאבות נמאצות גם משאבות קטנות יותר בעלות הספק נמוך מהספק משאבות המטען המשמשות לניקוז Stripping ושאיבת שאריות הדלק שהמשאבה הראשית לא הצליחו לינוק.

משאבות אלה הן משאבות בוכנה ואג'קטורים Ejector הפועלות על פי עקרון ונטורי.
המשאבות מחוברות ביניהן על ידי מערכת צנורות ומגופים Valves