מיכלית

הפעלת המשאבה בטעינה ופריקה


לשם הבנת הפעלת המשאבות בטעינה ופריקה נתאר לעצמנו אניה בעלת משאבה אחת, מיכל אחד ומערכת יחידה של צינורות.

נסתכל בשרטוט של חדר המשאבות,
המשאבה היא חד כוונית יש צינור כניסה וצינור יציאה ואין אפשרות להפוך את כוון השאיבה.

.