הובלה בתפזורת

טעינה ופריקה -מטען בתפזורת

עם הכניסה לנמל מתחילה הטעינה.

שלבי הטעינה

השלב הראשון הוא בדיקת "משקל האניה" Displacement בוחן עצמאי בודק את שוקע האניה Draft or Draught ומחשב לפי טבלאות הנמצאות באניה את משקלה הכולל. לאחר זאת הוא עובר בין מיכלי האניה ובודק את גובה הנוזלים, דלק מי שתיה ומי נטל ובעזרת הטבלאות מחשב את משקלם.
חישוב אריטמטי קטן, משקל האניה פחות משקל הנוזלים נותן את משקל האניה הריקה, דבר שיעניין אותנו בסיום הטעינה כדי לחשב את משקל המטען שעלה לאניה.
הטעינה בדרך כלל נעשית בעזרת משפך הנמצא בקצה סרט נע המוביל את המטען מהחוף, תבואות מוסעות ממחסנים (סילו) שבחוף ואילו את עפרות ברזל והפחם מערמות הנמצאות בחוף.

הטעינה במחסנים מתבצעת בסדר שאותו קובע החובל הראשון, האחראי על מטען האניה. באניות בסדר גודל של אניות תפזורת חשוב בזמן הטעינה והפריקה להתחשב באורכה ובלחצים הפועלים על גוף האניה.
במשך הטעינה שואבים את מי הנטל Ballast הן ממחסני המטען ששימשו כמיכלי נטל בזמן שהאניה הפליגה ללא מטען, והן ממיכלי הנטל.
במשרד החובל הראשון נמצא מחשב שבעזרתו הוא קובע את סדר הטעינה כך שלא יהיו לחצים מסוכנים ושה - Trim יהיה סביר. כמובן שבכל שלב של טעינה הוא מכניס את הנתונים ומאמת את הלחצים שנוצרו.
לאחר סיום הטעינה מודדים שנית את השוקע ומחשבים את המשקל של המטען שהוטען.

שלבי הפריקה

בדרך כלל הפריקה מבוצעת באניות המובילות תבואות בעזרת משאבות דמויות שואבי אבק השואבות את התבואה לסילו שבחוף.
עפרות ברזל ופחם נפרקים בעזרת Grab ולקראת סיום הפריקה מורידים למחסן האניה טרקטורים שעוזרים באיסוף המטען.
בעת הפריקה מתחילים למלא את מיכלי הנטל ומקפידים לפרוק את המטען ולמלא את מי הנטל בסדר המתוכנן תוך התחשבות בלחצים
לפני הפריקה ואחריה מודדים את שוקע האניה, את תכולת המיכלים ומחשבים את כמות המטען שנפרק לחוף.

מדידת השוקע

מטרת האניה הוא העברת סחורה מנמל לנמל בכמות המקסימלית שהיא יכולה להטעין.
את האניה טוענים עד לקו הטעינה Plimsol Mark בהתחשב בעונות השנה ובצפיפות מי הים.
הערכת משקל המטען שבאניה מחושב על ידי השוקע
סקלת השוקע מסומנת בדופן האניה בחרטום, בירכתיים ובניות ארוכות מאד גם במרכז.

שוקע ממוצע

השוקע הממוצע Mean draft הוא הממוצע בין השוקע בחרטום והשוקע בירכתיים. אם השוקע בחרטם הוא 12 מטר ובירכתיים 14 מטר הרי שהשוקע הממוצע הוא 13 מטר.
לאחר טעינת האניה יכולים להווצר בגלל משקל המטען וצורת הטעינה, שני מצבים כנראה באיור.
אם האניה במצב של SAGGING האניה תגיע לקו הטעינה שנמצא במרכז האניה כאשר השוקע בחרטום ובירכתיים קטן, כלומר בחישוב משקל המטען יהיה כביכול על האניה פחות משקל ובמצב של HOGGING המשקל כביכול יראה גדול יותר.
כדי למנוע מצבים אלא מתחשבים גם בשוקע שמופיע במרכז האניה מתחשבים גם ברוחב האניה שלפעמים בגלל List קטן הסימון הקריאה קצת שונה בין ימין ושמאל.
בגלל שכמות המטען באמצע האניה גדול מן הכמות שבקצותיה, מתחשבים בשוקע שבמרכז 3 פעמים ובשוקע שבחרטום ירכתיים רק פעם אחת.

Mean of Means = { (F+A) + (Pt+St) x 3 } : 8

לשם הבנת ההבדל בין אניה הטעונה במצב של HOGGING ובין רעותה הטעונה במצב של SAGGING, מצורפת תמונה ממחשבון שוקע שבו ניתנו מידות השוקע בהגזמה מופרזת שימו לב שבמצב של HOGGING חישוב המשקל שנטען מראה על כמות גדולה יותר, אולם בגלל הקפדה על לחצים מופחתים מצב זה בדרך כלל לא מתקיים והאניה נמצאת בדרך כלל במצב SAG.

ממחשבון שוקע