אניית מכולות


תזכורת: במאמר הקודם הקודם ראינו שהמכולות הסטנדרטיות הן בעלות מידות אורך, 20 רגל ו40 רגל.

מבנה אניית מכולות

אניית המכולות נושאת מאות מכולות הן בבטנה והן על סיפונה. גובה המכולות הטעונות על הסיפון עלול לערער את יציבותה עד לכדי סכנת התהפכות, GM קטן.
בגלל סיבה זו חשוב בזמן תכנון הטעינה למצוא לכל מכולה (שמשקלה ידוע) את מיקומה המדוייק, כבדות למטה וקלות מעליהן.

בכדי להתמצא ולקבוע לכל מכולה את מיקומה לפי התכנית שנערכה לקראת הטעינה מחולקת האניה ל"קורדינטות" .
בתמונה אפשר לראות שהאניה מחולקות
רוחבית ל Bays (ספנות).
אורכית ל Rows (שורות ).
ואנכית ל Tiers (עמודות).

חלוקה רוחבית Bays
את החלוקה הרחבית מסמנים מחרטום לירכתיים. היות וטוענים גם מכולות 20 וגם מכולות 40 שאורכן כמובן אינו שווה. מחלקים את הספנות בשתי שיטות, שיטה אחת למכולות 20 שמספורן מתחיל ממספר 11, ממשיך ל 13 וכן הלאה, המספור אינו זוגי.
בנוסף להם ובכדי לסמן את מיקום המכולות בנות ה 49 רגל, נקראים כל צמד ספנות במספר הזוגי שביניהם כלומר בין ספנה 15 ו 17 נמצא ספנה 16 שהוא כפול באורכו.
יש לציין ששיטה זו יכולה להשתנות בין חברות הספנות ובין אניות שונות,

בציור
המכולה האדומה נמצאת בספנה 15
המכולה הורודה מצאת בספנה 19
המכולה הכחולה נמצאת בספנה 20

חלוקה אורכית Rows

החלוקה האורכית, כלומר שורת המכולות שלאורך האניה מסומנות כמו שנראה בשרטוט, השורה האמצעית היא שורה 00 מימינה שורה 01 ומשמאלה 02 כלומר המספרים הזוגיים בצד שמאל של האניה והמספרים שאינם זוגיים בצד ימין.
ואם מספר השורות זוגי מתחילים משורה מס 01, מבתרים על הסימון 00.

חלוקה אנכית Tiers
המספור כאן מתחיל בתחתית האניה ועולה למעלה. המספרים הם מספריםזווגיים, 02, 04 והלאה.
המכולות המוטענות על הסיפון מסומנות ממספרים זוגיים שהתחתון שבהם הוא 80.

סימון מקומן של המכולות

את מיקום המכולה באניה מבטאים במספר בן 6 ספרות כאשר השתיים הראשונות מסמנות את מספר הספנה, לאחריהם זוג ספרות המסמנות את השורה ולבסוף שתי ספרות המסמנותאת העמודה.
Bay Bay Row Row Tier Tier
המיקוםשל המכולות מסומנות כך:
160882
160114
160608
צים אמריקה בטעינה