אגרון חבלים

אגרון מצומצם - מיקוד ל"עבודות חיבל"

ראה גם אגרון למונחי ימאות
מטרת אגרון זה להציג את היקף המושגים למשיטים חדשים, ולקשר בין הבצוע לשמות, לשייטים ותיקים. ההנחה היא, שעצם הקריאה, של מאגר מושגים ממוקד, יכול לתת רעיונות לבצוע. יש מקרים בהם שם- העצם הוא גם שם- הפעולה לבצוע (לדוגמה "קליעה"). הכינויים והשמות לוקטו מחוברות החבל הימי לישראל בחיבורו של רב חובל זאב-הים, ומחוברת מדריך למלח כשיר על ידי רבי חובלים מרני וגלעד, ועוד מ-10 ספרים אמריקאים ואנגליים החל מתחילת המאה ועד ימינו. רוב הכינויים והשמות בעברית לא השתרשו בשפת השייטים. לדעת הכותב ראוי ללמוד או לשמור דווקא את השמות באנגלית, כעזר לניהול כלי השיט. יינתנו כאן פרושים ולא בהכרח שמות תקניים.
האקדמיה ללשון העברית
להרחבת דעת, אנא קרא את כל האגרון ותגלה הקשרים מועילים!

א. פרטי מבנה
ב. הכינויים שמקבלים חלקי החבל החוט או הכבל, בהכנסה לשימוש
ג. שמות של פעולות:- לדוגמה לגלול או גלילה COILING or TO COIL
ד. שמות החבלים לפי התפקיד שלו הם מיועדים
ה. שמות הקשרים הנפוצים
ו. שמות וכנויים של מתקנים וכלים הקשורים בעבודות חבל

פרטי מבנה
חגורה, רצועה. BELT
פתיל, כפיפה, קשת. BOW
ארוג, סרוג. BRAID
כבל מתכת שזור מחוטי מתכת. CABLE
זהו חבל הבנוי משלושה חבלים עבותים השזורים נגד כוון השזירה הבסיסי שלהם CABLE LAID ROPE
חוט, מיתר (מלווה בתאור השימוש). CHORD/CORD
ליבה, מחומר שונה בדרך כלל, מהסיבים שמהודקים סביבה ליצירת חבל או כבל. CORE
סיב, החומר הבסיסי ממנו עשוי חבל או כבל. FIBER
חבל עבות, חבל השזור משלושה עיקרים, העיקרים שזורים בדרך כלל נגד כיוון השעון. . HAWSER LAID ROPE
חוט, מיתר, חבל, כבל- פרוש ומתוח לשמוש מסויים מלווה בתאור השימוש. LINE
חבל שזור (המרכיבים שזורים ולא קלועים או ארוגים). PLAIN LAID ROPE
חבל (מלווה בתאור השימוש). ROPE
עיטוף, חבל מעוטף סביב ליבה. SHROUD LAID
עיקרים (השלב השני ביצירת חבל, הסיבים שזורים לגדילים והגדילים לעיקרים). STRANDS
רצועה. STRAP
חוט, מיתר (מלווה בתאור השימוש). STRING/CHORD/CORD
פס, רצועה. STRIP/STRIPE
סרט, סרט מסוך, סרט בדוד חשמלי. TAPE/MASKING TAPE/ INSULATING TAPE
חוט, פתיל. THREAD
שיכוב , לארוג גדילים ליצירת חבל. WOVEN STRANDS
גדיל, סיבי החומר שנבחרו ליצירת חבל שזורים לגדילים (יש מקורות שמחליפים בין חוט גדיל ועיקר). YARN
הכינויים שמקבלים חלקי החבל החוט או הכבל, לפי השימוש
רכיסה, רכס. BEND
לולאה סגורה, כששני הקצוות מקבילים (לא מצטלבים). BIGHT
קצה החבל שאיתו פועלים לקשירה. BITTER END / WORKING END
קפץ (מקפיצת יד), הדוק חזק, סוג של קשרי קרסים לחכות דייג. CLINCH
פקעת, צנפה, גלילה. COIL
עקום, כפוף-ברך. CURVE
הקצה שמשתתף בפעולה של קשירת קצה חבל אל גוף יציב. DEAD END
ענד, חצי ענד (על מוט). HITCH/HALF HITCH
עקל, פיתול בחבל (לא רצוי). KINK
קשר כללית, אך בעיקר לחבור חבלים, גם יחידת מהירות של מייל ימי בשעה = 1קשר. KNOT
סיבוב, לולאה סגורה. LOOP
משך מדרון (מעל מדרון משופע), להורדה מבוקרת של מטען על כבש. PARBUCKLE
חבלי צמצום, לצמצום שטח או קפול מפרש. REEF LINES
תפר, לתפור. SEW
כבל עם לולאה בכל קצה, לעבודות מטען, הדוק וחיבור. SNOTER
קליעה/חבור בתוספת שם מתאר – כמו Eye- Splice – "קליעת עין". SPLICE
החלק הלא פעיל של החבל. STANDING PART
תפר בתוספת הסוג, כמו "תפר איחוי". STITCH/SEA
לפוף בודד, לפוף והצלבת שני חלקי החבל. TURN/ROUND/CROSSING TURN
פתיחה לא רצויה של גדילים/עיקרים. UNLAY
קצה החבל שאיתו פועלים לקשירה. WORKING END / BITTER END
שמות של פעולות לדוגמה לגלול או גלילה TO COIL OR COILING
שליבה, לשלב (על זקף-צלב, זקפיים או 'ברווז'). BELAYING
שחרר מהמתיחות, שחרר לניתוק. EASE TO RELEASE
לצנף, לעשות פקעת ("בוכטה"). FAKE DOWN
לרתק, כלי השייט מרותק למקומו המיועד. FAST/VESSEL IS FAST IN POSITION
משיכה, הנפה, הרמה, לאסוף חבל. HAUL/HEAVE
להניף (דגל, נס, צורות- יום). HOIST
כריכה, קשירה, רתוק, קבוע כאבטחה נגד תזוזה וטלטול. LASH/LASHING
נתק חבל מסוים/נתק חבלים אחרונים של ריתוק. LET GO/LET GO EVERY THING
לבצע עצירת תנועה של חבל נע, 'נעילה'/לפיתה/כפיתה על מתקן עצירה. LOCK IT
להשחיל , להעביר חבל בגלגלות. REEVING
גלילה פשוטה, לצנף, "בוכטה" (ראה תמונות בצוע). ROPE COILED DOWN
גלילה "מעלה-מטה" ROPE FLAKED DOWN
גלילה מהמרכז החוצה (אדמירלית). ROPE FLEMISHED DOWN
לקשור חבל התקשרות במתיחות הדרושה. SECURE THE LINE/MAKE FAST
חישוק, כריכה לחיבור שני חבלים מקבילים, או מוטות מקבילים. SEIZING
כריכת ציפוי/כיסוי. SERVING
בניתוק כלי שייט ממקום ריתוקו, משאירים רק חבל או שנים אחרונים עד לניתוק הסופי בפקודה LET GO SINGLE UP
לקלוע קליעה. SPLICE
לבצע התאמת אורך חבל, או לשחרר מתיחות- TO SLACK. SURGING
בצע לפוף על זקף או מוט, "תעשה דורה על הפיתה". TAKE A TURN
קשור,כפות, כבול, ענוב, עגן, עצור,מנוע, עכב. TIE
להדק. TIGHTEN
חבל או כבל- נף, לזקיפת מנורים או קילונים. TOPPING UP/LIFT
לפתח קשר. UNTIE
כריכה/ גם חוט משיחה (משוח בחומר כל שהוא). WHIPPING/TWINE
שמות החבלים לפי התפקיד שלו הם מיועדים
חבל/שרשרת עוגן. ANCHOR LINE/CHAIN
חבל התקשרות למצוף. BUOY LINE
חבלי ריתוק למניעת תנועת התרחקות רוחבית (אנכיים לגוף כלי השייט). BREAST-LINE
חבל דק להנפת דגלים נסים וסימני יום. FLAG LINE
חוט או חבל נושא חכות- נגרר או מונח בין מצופים. FISHING LINE
חבל ריתוק חרטום/ירכתים למניעת תנועה קדימה ואחורה. FORWARD/AFT LINE
חבל אחיזה סביב כלי הצלה לאחיזה על ידי אנשים במים. GRIP LINE
גיד, כבל הקובע את המתיחות והמרווח בין שני תרנים או קילונים (Derricks). GUY/SCHOONER GUY
מעלן, נף להרמה והורגה של מפרש. HALLIARD/HALYARD
ריתמה, לריתוק אנשים הפועלים בים גלי או לאורך תרנים ודפנות. HARNESS
חבל למשיכת מטען או עוגן. HAULING LINE
חבל דק למשיכת חבלים עבים יותר או שליח לאסוף חבלים וחפצים. HEAVING LINE-
פתיל משולש, עשוי 3-6 חוטים שזורים לשימושים כלליים. HOUSELINE
חבל וגלגלות למתיחה מטה של מנור המפרש, מכונה בטעות BOOM JACK, שהוא מכלול מצינורות גלילים התומכים במנור כלפי מעלה (הידראולי בדרך כלל). KICK DOWN /KICK DOWN STRAP
רצועת רתוק נגד טלטול LASHING STRAP
חבל מד-עומק עם משקולת (LEAD ). LEAD LINE
חבל תפור לשפת המפרש כדי לשנות את צורתו (לשנות את ה"בטן"). LEECH LINE
חבל ירידה או עליה לכלי הצלה. גם חבלי אחיזה. LIFE LINE
חבל קלוע (לא שזור) או הכבל של מד דרך ( של Patent- Log). LOG LINE
פתיל זיפות/חוט כריכה ולשימושים דומים. MARLIN
חבל קלוע לעגינה, אינו מתפתל, גמיש ונוח לקליעה ישירה לשרשרת. MOORING WRAP
חבל הצמדה וניתוק של כלי שייט מדופן כלי שייט אחר. לדוגמה לצורך צביעת ( PAINTING) דופן אניה עם רפסודה הנעה לאורכה בעזרת שני חבלים; או ניתוק סירת הצלה בזמן נטישה (מושכים ב-PAINTER ) PAINTER
מותר (לא מיתר), חבל או כבל המונע ממנור או קילון תנועה סביב הציר. PREVENTER
חבל המחובר עם סידור לניתוק מהיר. QUICK RELEASE
צמצום מפרש, חבל צמצום. REEFING/REEFING LINE
רוהטה, כבל או חבל העובר בגלגלות לצורך שנוע מטענים. RUNNER
חבל מחובר למעקה או לכבל אורכי ולרתמה לפעולה על סיפון בים גלי. SAFETY LINE
תיל כריכה לכבלי מתכת. SEIZING WIRE
מיתר/חבל שליטה על מפרש. SHEET
חבל מתיח שאינו מעביר זעזועים, כמו BUNGEE . SHOCK CORD
כבל תמיכה בתרנים - רוכסה – SIDE STAY – "וונטות צד". SHROUD
סולם חבלים בדופן כלי שייט. SIDE LADDER
חבל שקוע המרותק לעוגן-מת (קבוע), שנאסף ברציף ומאפשר ריתוק חלק, כלי השייט, שרחוק מהרציף. SINKER
חבק. לשינוע מטען מתחלף (מטען המגיע בצורה או אריזה זהה ובמחזוריות). SLING
קשר להתרה (במשיכה מהירה/בהחלקה). SLIP KNOT
כבל/חבל מוסרה, מתוחים מקצות כל השייט בכוון מרכזו הן למניעת תנועה קדימה ואחורה, והן לצורך הרחקת חרטום או ירכתיים בהתנקות. SPRING FORWARD/AFT
סמוכה, יתר, כבל תמיכה בתרנים, (קדימה ואחורה בדרך כלל)/ "וונטה". STAY
מעצור חבל. באופן כללי, כל חבל שרשרת או מתקן העוצרים חבל אחר בנקודת STOPPER
ענב. ליצירת טבעת חבור של משוט ליתד, הקבוע על שפת סירה, כדי לחתור. STROP
חבל לקבוע ידית ההגה,(ולכן גם את לוח ההגה.). TILLER ROPE
משך, כבל גרירה. TOW-LINE, TOWING-HAWSER
חבל היפוך לעוגן צף. או לפעולות שחרור חבור מרחוק. TRIP LINE/ TRIPPING LINE
חבל משיחה (משוח בשעווה) , גם כריכה. TWINE
רצועה עם חולית תפישה למשיכה עם מתקן גלילה (ווינץ'). WINCH STRAP
שמות הקשרים הנפוצים
קשר עוגן. FISHERMAN BEND/ANCHOR BEND
קשר הצלה. BOWLINE
גלילת עודפי חבל של מיתר או מעלן פקעת/"בוכטה". BUNTLINE/CASKET COIL
קשר מוט. CLOVE HITCH
קשר שמינית. FIGURE OF EIGHT
חבור דייגים. FISHERMAN KNOT/DOUBLE OVERHAND
קשר על "ברווז". GOOSENECK/BELAY ON A CLEAT
חצאי קשר- מוט "חצאי-מוט". MARLIN HITCH
קשר בוהן. OVER HAND KNOTS
קשר שטוח. REEF KNOT
קשר בלתי מחליק. ROLLING HITCH
קשר טבעת. ROUND TURN AND TWO HALF HITCHES
קשר מיתר (חבור אורגים). SHEET BEND
קשר זקף. TUG BOAT/LIGHTERMAN/NO NAME KNOT/BOLLARD HITCH
שמות וכנויים של מתקנים וכלים הקשורים בעבודות חבל
שני זקפים סמוכים, זקפיים, לחיבור חבל ריתוק בספינה או ברציף. BITTS
גלגלת/ גלגלה , בעקר עם כמה כניסות. BLOCK
זקף לחיבור חבל ריתוק בספינה או ברציף. BOLLARD
מעצור חבל עם שיניים המאפשרות תנועה בכוון אחד ועצירה בכוון שני. CAMCLEAT
גליל אנכי על הסיפון לגלילה ואיסוף חבלי התקשרות. CAPSTAN
חלל למעבר חבלים בחרטום כלי השייט. CENTER LEAD/ PANAMA
מהדק, חולית הידוק עם בורג ( בד"כ על צינורות הנכנסים אחד לתוך השני). CLAMP
"ברווז" או כל מתקן דומה לשליבת חבל (שמיניות). CLEAT
מגוון של רכיבים המשמשים כתפס לחבור וניתוק מהיר. CLIPS/SPRING CLIPS
פס רב גלגלות לסדור, שליטה ושמירה על סדר החבלים במפרשיות, בעקר שמושי למשיט בודד- "אירגונית-סיפון". מותקן על הסיפון כך שכל יציאות החבלים יהיו בהישג יד של המפעיל. יש דגמים שונים שכוללים תוספות כמו מעצורים נפרדים לכל חבל; כמו כן יש ששניים כאלה מותקנים בטור, האחד לקבוץ כל החבלים סמוך לסוף האורך שבשימוש, והשני מצמיד אותם לסיפון ומזמן אותם למפעיל. DECK ORGANIZER BLOCK
חצי טבעת, להובלת חבל, מחוברת ללוח התקנה על משטח. EYESTRAP/PAD EYE
מוביל חבל, החלל החלק למעבר חבל נע (בגוף כלי השייט). FAIRLEAD/ROLLER
כנוי למגוון של גופים בולמי מגע וחבטות בין גוף כלי השייט וגופים סמוכים. FENDER
כמו MARLIN SPIKE אך עשוי להיות גם מעץ; סוג של דקר לבצוע קליעות בחבלים רב שכבתיים (חלול וחצוי לאורכו או עם חורים בקצהו להשחלת עקרים ). FID
מתקן גלילה למפרש (חלוץ). FURLING DRUM/JIB ROLLER/REEFING-ROLLER
רצועת עור לכף היד בעלת כפתור מתכת לנעיצת מחטים (פעולת אצבעון). PALM
חולית מתכת הננעלת בפעולת מנוף, וטבעת מעליו, לשחרור מהיר. SENHOUSE SLIP
סגיר (שקל). SHACKLE
בולם זעזועים על חבלי התקשרות, כתוצאה מטלטול כלי השיט, במקום ריתוקו. SHOCK ABSORBER/ MOORING COMPENSATOR
וו, טבעת או חוליה כל שהיא עם לשון סגירה קפיצית לחיבור מהיר סוג של "אונקל שומט" – SLIP HOOK. SNAP LINK/HOOK
בקבוק מתיחה, מותחן. SPANNER/BOTTLE- SCREW/ TURNBUCKLE
כנוי כללי למוטות לחבור מפרשים:מנור/נף/זרוע/גף/רע/שלוחה/מוט ספינאקר. SPAR
דקר (מוט קוני קצר) בגדלים וצורות שונות לבצוע קליעות שונות בחבלים וכבלים. SPIKE/SPLICING SPIKE/MARLIN SPIKE
שתי טבעות מחוברות בציר לשחרור התפתלות חבלים וכבלים במקום החיבור. SWIVEL
ערכת חבל וגלגלות, מוכנה מראש, לקבלת רווח כוח. TACKLE/PURCHASE
עיזקה או עזקה "טימבל". THIMBLE
שם כללי למגוון של מתקנים המיועדים לשליטה על חבלים תחת לחץ ועצירתם. WINCH
גליל אופקי או אנכי עם רווח כוח או מנוע לגלילה ושחרור כבלים וחבלים. WINDLASS

אנחנו לא נפרדים לאן שתלך אני אהיה מאחוריך וחבל בידי...
( רב-חובל בליי לכריסטיאן פלטשר בסרט "המרד על הבאונטי").
או – המשיט הנאור והרגוע מוכן לקליטת הצוות.