חבלים 2

ראה גם חבלים קשרים גלגילות בפרק ימאות

הקשרים המיידיים שנתקלים בהם עם עליה על הסיפון:-לעצירת חבל יש מספר גרסאות- הכנסת לולאה מתחת לחבל המתוח או הכנסתה מעליו, או שמוש במעצור חבל מרותק לסיפון, והעברת החבל לזוג זקפים "זקפיים".

שלבי הבצוע של קשר זקף על כננת של חבל מעלן מפרש.
"שים דורה על הפיתה" –בשלבי תמרון התנתקות מרציף, מצוף או כלי שיט אחר, רצוי להיות תמיד בבקרה על מהירות הניתוק, ובמצב שנתן לחזור לריתוק אם התעוררה בעיה. לצורך זה וגם לצורך הרחקת ירכתים מהרציף (פעולת SPRING ) רצוי להשתמש בחבל המרותק לספינה, בקצה אחד, וחוזר בסיבוב ("דורה") דרך זקף ("פיתה") ברציף אל ידיו של המשיט על הסיפון. כך המשיט יכול הן לשלוט על האורך והמתיחות, או לחליפין, לעצור על ברווז או זקף שעל הסיפון. עם ההחלטה לנתק עוזבים את קצה החבל ואוספים אותו לקצה הקבוע בסיפון. כאשר צריך להיות דרוכים לנעילה מהירה, ובקרה על אורך החבל יש להחזיק את המתיחות ביד אחת, וביד שניה לאסוף עודף בצורת אוזן שתלופף על הזקף או ברווז ברגע המתאים.

אחד הקשרים שעשוי להיות מועיל, בעבודות סיפון, הוא "קשר הצלה כפול", שיוצר בפעולה פשוטה ומהירה מושב מתכוון ובטוח לגופו של המשיט, ומאפשר לו לבצע עבודות מעל הים או על תורן.

מיון לקבוצות ישומים במיון השגור מקובלות הקבוצות הבאות:-
קשרי קצה – לסגירת קצה חבל מפני התפוררות, למניעת "בריחתו" מגלגלת או מאחיזה כל שהיא אחרת.

כשמעונינים לבצע שחרור מהיר של קשר, מכפילים את הקצה , בפעולה האחרונה, כמו בקשירת שרוך נעל, וזה מכתיר את הקשר בשם ..."להתרה".

קשרי חיבור – לחיבור חבל עם חבל , כבל עם כבל או חבל עם כבל.


יאמר כאן שהקשר היחידי של השם להצלה, הוא שהוא מציל אותך מלהזכר בכל קשר מתאים יותר. בעבר היה מנהג ללמד קשר זה מסביב למותניים, כאילו כך יתחבר אדם בים – אין שום קשר, מסביב למותניים, שיעזור לאדם במים!! אלא אם מעונינים להתעלל בו או אינו חי. ברוב המקרים האחרים אם בספק – אז קשר הצלה.

החיבור של טבעות הצלה משמש גם ליצירת "משולש גרירה"; זאת כאשר נאלצים באופן פתאומי ומהיר לגרור כלי שיט בלב ים. בצלום שני החבלים השחורים יוצאים מהגוררת והחבל הכחול מחובר אל הנגררת, ראה תמונות בהמשך.
.
1 - השחל ובחר את גודל הטבעת הרצוי ובצע קשר בוהן.
2 + 3 - משוך את הקצה כך שהקצה ימצא את עצמו בתוך לולאה
4 - חזור אל הלולאה מתחת לחבל.
5 - כוון את גודל הטבעת לדיוק הרצוי, והדק את העניבה, כשאתה משאיר כ-15 עד 20 ס"מ של קצה , או יותר עד כ-50 ס"מ בחבלים עבים. לשחרור הקשר, הופכים אותו כך שהעניבה תהיה כלפי מטה (ביחס לתמונה כאן) ולוחצים עליה כלפי מטה, וכך נוח לפרק את הקשר, גם אם היה מתוח שעות רבות.

מתוך כמה קשרי חיבור המיועדים לכבלים, לחבלים כבדים או קפיציים ואשר רובם גרסאות שונות של קשר המכונה "קאריק" מוצגת כאן גירסה, שעונה למספר שמושים בו זמנית, הן באמינותה והן במהירות הביצוע:-
וראה גם חבלים קשרים גלגילות בפרק ימאות