חבלים 3

ראה גם חבלים קשרים גלגילות בפרק ימאות

רצועות
השימוש ברצועות הפך לנפוץ כחלק מערכות נישאות, או בריתוק מכלולים למבנה כלי השיט, ופרטי ציוד אישי; להלן מספר תמונות לחיבור רצועות. כאן ממול חבור שתי רצועות אחת לשניה.

לחברי הדייגים שלא נוהגים לענוב עניבה זה הקשר המתאים

לחברי המעונבים שאינם יודעים להכין חכה

קשרי מוט - לחבור קצה חבל תוך שמירה על המתיחות בזמן הביצוע.

משמאל לימין קשר מוט, מוט כפול, מוט עם אבטחה של קשר בוהן ומוט להתרה.

קשרים "בלתי מחליקים" אף הם נובעים מאותה פעולה של קשירת מוט. הקשר נחשב בלתי מחליק לאותו צד ששני ליפופים עוצרים אותו.

קשר בלתי מחליק כמתואר בתמונה משמש בין היתר למניעת טלטול של מנורי מפרשים או מטענים שנעים אנכית בגלגלות, ורוצים למנוע את טלטולם על ידי חבל נוסף PREVENTER , שנתן לשנות את תחום המתיחות שלו , בפעולת החלקה, כמו בתמונה.

קשרי טבעת - לחבור קצה תחת מתיחות משתנה ולמניעת שחיקה מהתנועה.
בשלבים של בצוע קשר טבעת, נתן לזהות שמבצעים קשר מוט, על החבל עצמו, עם הקצה שהושחל לטבעת. בכל קשרי הטבעת השלב הסופי צריך להיות כריכת הקצה לחבל מעל הקשר
למטה, הכחול "קשר טבעת"הירקרק "קשר טבעת כפול"

בכל מקרה שהתנאים מאפשרים עדיף לבצע "קשר עוגן" לפי השלבים שלעיל, אף הוא שייך לסדרת קשרי טבעת, יש לכרוך את הקצה לחבל בדרך כל שהיא.

יש צרכים שדורשים פתרונות אחרים בהתחברות אל טבעות:-

ביצוע טבעת דייגים.

קשרי מטען - חיבורים, לזמן מוגבל, של קצה חבל אשר נמצא תחת מתיחות, ואשר יש צורך להתירו במהירות. בפועל הקשר מתקיים רק אם ישנו מטען או מתיחות כל שהיא. ברגע שמופסקת המתיחות הקשר מתמוטט ונתן לנתקו או להמשיך, בפעולה חוזרת, עם מטען אחר.

מתואר לעיל חיבור מהיר של אונקל לחבל המגיע מגלגלת הרמה, על ידי קשר קרניים ואבטחה על ידי קשר הצלה. המטען מחובר לאונקל בקשר אונקל כפול (הכחול). המפעיל חייב להחזיק את קצה הקשר עד שהמטען יוצר לחץ שימנע מהקצה להחליק, מצד אחד, ומצד שני, מתאפשר ניתוק מהיר מייד עם שחרור המטען. קשר קרניים כשלעצמו משמש להרמת אריזות רכות ו/או גליליות (כמו שקי קמח ומלט וכדומה). כל התאור לעיל אינו שמושי למשיטי ספינות ואינו שימושי בעבודות מטען שגרתיות. עם זאת דוקא הספק, שמעורר סידור זה, מסמל ומאפיין את העקרון של קשרי המטען שיוצגו בהמשך, ומאיר את הצורך לפתח אמון ומיומנות בינך לבין הקשר .

מימין - קשר קורה אשר מתהדק עם ההרמה והוספת חצי קשר מוט להרמת קורות למיניהן (" קורה ומחצה").
משמאל - "קשר ספסל " ליצירת תמיכה מהירה לתורן , לחבל גרירה או למטען תלוי.

כאשר אין אבזור אחר ומבצעים פעולות רבות של הרמה והורדה של מפרשים, נוח להשתמש בקשר קורה הן לחבל ההרמה - מעלן - והן לחבלי השליטה – מיתרים.

למקרים שבטיחות הפעילות ו/או כלי השיט מחייבים ניתוק מהיר, כמו בגרירה, או ריתוק לזמן קצר, לגופים שונים במעגנות ורציפים, נתן להשתמש בסדור שלהלן שיכונה "חיבור לניתוק מהיר":-


"מעצורי חבל" משמשים לעצירת השתחררות של חבל לאחר שנמתח לגבול, שנבחר כמתאים . השמוש הנפוץ הוא עצירת חבל עוגן למספר דקות עד להעברת הלחץ מכננת הגלילה לזקף או כל אמצעי ריתוק אחר.

החבל העוצר (STOPPER ) מרותק קבוע לסיפון ומלופף שני לפופים בכיוון הפוך ליציאת החבל שתחת לחץ, ואז שוברים, מעל הלפופים העוצרים, בכוון היציאה ויוצרים חיכוך נוסף, על ידי מספר ליפופים ארוכים ומחזיקים את הקצה ביד. בשלב זה משחררים את החבל ממקום הריתוק הזמני, ועד לקשירתו הקבועה החבל העוצר מחזיק את המתיחות הרצויה. נתן להשתמש בקשר זקף במקום מעצור חבל, אך כאשר הזקף הוא הכננת עצמה, ומעונינים לפנותה לחבל נוסף, או כשהלחץ גדול ביחס לכח האדם, ורוצים להעביר את העומס לזוג זקפים (זקפיים) כמו בספינות גדולות, ראוי להעזר בחבל עוצר ("מעצור חבל" STOPPER)

החבל העוצר (STOPPER ) מרותק קבוע לסיפון ומלופף שני לפופים בכיוון הפוך ליציאת החבל שתחת לחץ, ואז שוברים, מעל הלפופים העוצרים, בכוון היציאה ויוצרים חיכוך נוסף, על ידי מספר ליפופים ארוכים ומחזיקים את הקצה ביד. בשלב זה משחררים את החבל ממקום הריתוק הזמני, ועד לקשירתו הקבועה החבל העוצר מחזיק את המתיחות הרצויה. נתן להשתמש בקשר זקף במקום מעצור חבל, אך כאשר הזקף הוא הכננת עצמה, ומעונינים לפנותה לחבל נוסף, או כשהלחץ גדול ביחס לכח האדם, ורוצים להעביר את העומס לזוג זקפים (זקפיים) כמו בספינות גדולות, ראוי להעזר בחבל עוצר ("מעצור חבל" STOPPER)

עצירה לפרקי זמן קצרים (פעולת PREVENTER) נתן לבצע בחבלי שליטה על מפרשים ואחרים, על ידי קצה החבל עצמו, אם הוא נגיש, וכשמעונינים מעת לעת לשנות את רמת המתיחות. הבצוע הוא על ידי "קשר בלתי מחליק", אשר בבצועו שייך לסדרת קשרי מוט.

קשר חבית מבצעים קשר בוהן מעל החבית, פותחים אותו כך שתווצרנה שתי הצטלבויות מעל מרכז הכובד, מהדקים ומחברים את הקצה לחבל בקשר הצלה או שטוח לפי הצורך.


אם אין אמצעי צינון ל"שיקוי משמר שימחה" (שמש) , נתן להשתמש בקשר חבית לצינון ברוח הפנים של כלי השיט; כמו שמתואר בתמונה, רצוי לאבטח עם מעצור חבל ושחרור מהיר... אם המיכל ארוך, ומכיל נוזל חשוב, נתן להכפיל את קשר החבית, על ידי קשירה חוזרת של קשר בוהן, מעל האריזה ושוב להדק הדוק סופי מעל מרכז הכובד. למניעת בועות מיותרות בנוזל ראוי להשתמש במערך גלגלות "רווח כח" כמתואר לעיל, כך שההורדה תהיה איטית וללא מאמץ...
אזהרה ותזכורת - כל קישרי המטען מתמוטטים כשמופסקת מתיחות העומס!

ראה גם חבלים קשרים גלגילות בפרק ימאות

Copyright © 2005 by cgate.co.il