חבלים 4 - קליעות וכריכות

ראה גם חבלים קשרים גלגילות בפרק ימאות

קליעות וכריכות:
כאן המקום לקשר בין שימושי החבל לנתוני היצור ומידותיו. אף משיט לא מצפה, שחבל התקשרות ישתחרר או יקרע. אף משיט לא מצפה שמפרש יעצר בחצי התורן ואף משיט לא רוצה שידיו תפצענה בגלל קוצניותו או קפיציותו של חבל. כדי שכל אלה לא יקרו פותחו טכנולוגיות מתוחכמות ובדוקות לכל שימוש. כך שאנו נמצאים בעידן, שיותר מאשר להבין את הטכנולוגיה חשוב יותר לעיין במפרט כלי השיט ובפרסומי המשווקים, ואז לבא מוכן אל ספק מקצועי עם שלושה נתונים: קוטר, אורך, יעוד/שמוש. שלושה נתונים אלה כוללים נתוני משנה אשר אנו מעונינים בם או רוצים דוקא את ההיפוך או דוקא תערובת של שתי תכונות הפוכות. להלן מספר דוגמאות:-
קוטרו של חבל העובר בגלגלת חייב להיות בקוטר של המגרעת בגלגל, אם לא כך, הוא ישחק אם הוא גדול יותר, והוא יברח מחוץ לגלגל אם הוא קטן יותר –ושוב יתקע וישחק.
חבלי ריתוק לרציף חייבים תערובת מאוזנת של התארכות וקשיחות כדי שתיווצר בלימת זעזוים אוטומטית אך עצירה לפני חבטה בגופים סמוכים.
חבל המשמש לגרירת מד-דרך לא יכול להיות שזור באופן שהוא יפתח ויתעוות מהפיתול של החלק הנגרר – שהרי הפיתול מתורגם למונה יחידות הדרך. כלומר הוא צריך להיות קלוע באופן סימטרי לכל כיוון סיבוב אך גם נוח לאיסוף.
חבלי ההרמה של מפרשים (מעלנים) רצוי שיהיו ללא כל התארכות, בחלק שמוביל אותם אל הגובה הנבחר, אך החלק שבא במגע עם ידי המשיטים צריך להיות נוח למגע יד. חבל המיועד למדידת עומק עם משקולת, לא ראוי שישנה את אורכו בגלל ספיגת מים, הרי אז נקבל אי דיוק בעומק (במקרה שאנו קוראים סימנים מוכנים מראש לאורכו של החבל). חבל המשמש לריתוק רפסודות הצלה נרצה שיהיה צף (ציפני) ונראה, ולא ניזוק מטמפרטורות קיצוניות. כך הלאה נתן למנות עשרות שימושים שמכתיבים תכונות ביצור. בעבר היו מספר קטן של שיטות ליצירת חבל, בעיקר שזירה בכוון קבוע, קליעה מסוג כל שהוא והצלבה. החבלים החדישים מיוצרים הן בשיטות שאוזכרו וגם שיטות חדישות של אריגה, ורבים עשויים בכמה שכבות וליבה.

שמות המרכיבים של חבל או כבל:-
FIBER = סיב - החומר והמרכיב הקטן ביותר של חבל או של שכבה המהווה חלק ממנו.

YARNS = גדיל - הסיבים שזורים ארוגים או קלועים לגדילים.
STRANDS = עיקרים – הגדילים שזורים או קלועים לעיקרים.
ROPE = חבל – העיקרים שזורים קלועים או מעובדים בדרך כל שהיא ליצירת החבל המוגמר.
CORE = ליבה סביבה בונים את החבל או עוטפים בשכבת סיכוך.
BRAID = שיכבה או יותר של סיכוך ארוג מחומר שונה.

קליעות (קליעות קצה, קליעות חיבור, קליעות לולאה בקצה ויצירת טבעות סגורות). השימוש באלה ירד עם הופעת חבלים מחומרים סינטטיים ומתהליכי יצור שמייעדים כל חבל לשימוש מתוכנן מראש, ועוד, דרישות בטיחות שאינן משאירות את חוזק הקליעה למיומנותו של המבצע, ולחבלות שעלולות להגרם מבצוע רשלני. עקר שימושיהן של הקליעות הוא בחבלים או כבלים שזורים או קלועים עם מספר קטן של עיקרים (בדרך כלל בין 3 ל-12). מבחינים בקליעת חיבור קצרה ובקליעת חיבור ארוכה , אשר אינה מגדילה את עובי הקטע הקלוע. הנסיון מלמד שכדי ללמוד קליעה מאיורים – צריך קודם כל לדעת לקלוע. הן מסיבה זו והן משום שבספינות בגודל בינוני ומטה, המשיט יפגוש חבלים חדישים, אשר מצד אחד קשה לבצע בהם קליעה מקצועית, ומצד שני ידיעת שלוש כריכות תיתן מענה סביר לרוב הדרישות. כך שלא תוצגנה תמונות לצורך למוד, אלה להמחשה בלבד.


בסיס לתפירת כיסויים גליליים וכלולאה לחיבור חבל לשולי כיסוי או מפרש.

כריכות (כריכות קצה, כריכות חיבור, כריכות ציפוי) גם כאן, כמו ביחס לקליעות השימוש ירד, אך נשארו להן מספר שימושים, שלא יתבטלו לעולם במסגרת "ימאות טובה", וכאמור כתחליף לקליעות. כריכות קצה הן אלה המיועדות לסגירת קצה חבל, שלא יפתח ולא ישתנה קוטרו במידה משמעותית; כמו כן חלק מכריכות אלה משמש לקשירת קרסים לחכות דייג. כריכות חיבור הן אלה המיועדות להצמיד שני חבלים אחד לשני או אלה המיועדות לחבר –בשלוב עם תפירה- חבל שנקרע או להאריך חבל קצר מדי באופן שלא יפריע לו לעבור בגלגלה (לא מומלץ – רק אם אין אפשרות אחרת). כריכות ציפוי הן אלה המיועדות להגן על ידי אדם מפציעה במגע עם חבלים או עצמים מאורכים בסביבת כלי השיט, כדי לאפשר תפיסה נוחה ללא החלקה וכדי להגן (בתוספת בדים וחומרי סיכוך) ולשמור על צורתם של חבלים כבלים ומוטות, מפני פגיעות מכניות והסביבה הימית. בצוע כריכות מלווה ומחייב לעיתים ידיעה בסיסית ואינטואיטיבית בתפירה . חוזקה ויציבותה של כריכה תלויים בחיכוך שבין החוט הכורך והחומר שעליו הוא נכרך. בהכללה (לא תמיד) – כשהחומר הכורך זהה לחומר הנכרך החיכוך הוא הגבוה ביותר. להלן מספר כללים לביצוע יעיל :-
1. בחר חוט כריכה מחומר, שיתן חיכוך (תפישה) גבוהה ככל שזמין.
2. ככל שהחוט הכורך דק יותר תאחיזתו טובה יותר אך נדרש יותר זמן לבצוע, וכמובן אורך גדול יותר (ניתן להשתמש בחוט דק מוכפל לשניים).
3. האורך עליו ישתרעו ליפופי הכריכה צריך להיות גדול מאורכו של קוטר החבל הנכרך, בקצוות עד קוטר וחצי, במקרים של ציפוי לפי הרצוי.
. יש להדק כמירב האפשרי כל ליפוף, לפני שממשיכים בליפוף הבא.

ככל שזה מעשי וזמין, רצוי לצפות את חוט הכריכה בחלב, שעווה או פרפין מותך מנרות, ביחוד חוטים מסיב צימחי. ניתן גם לטפטף נר דולק על הכריכה המוגמרת. זאת, להגנה מחיכוך רטיבות ומליחות.

להלן מוצגות שלוש כריכות, שנותנות פיתרון מהיר לרוב השימושים:-
א. כריכת "חצאי-מוט" קשר קרנים לתפיסה מהירה, חזרה על חצאי מוט עם חוט מוכפל נותנת כיסוי אורך מהיר והסיום ב"קשר שטוח".

ב. כריכה על ידי חזרה על חצי קשר שטוח (קשר בוהן) פעם מעל ,פעם מתחת, הסיום בקשר שטוח באחד הצדדים. ישנה גירסה בה מבצעים חצי שטוח רק מעל ומצליבים למטה , זו דורשת מיומנות.

ג. "כריכה פשוטה" (גם לקשירת קרס עם קצה שטוח).

בשלב זה מובאת לקורא שיטה שיכולה להאיר חשיבה, לעזור הן ללימוד והן לזכירה של בצוע יעיל בעבודות החבל : -
. הצלבת "חצי- מוט" משמשת בסיס לכל "קשרי מוט", וכן לביצוע של כריכת "חצאי מוט" בחזרה על הפעולה לאותו כיוון עם אותו קצה.
. "קשרי מוט" משמשים בסיס לביצוע כל "קשרי הטבעת"

3. "קשר בוהן" משמש התחלת ביצוע בעבודות החבל הבאות:-

לבצוע "קשר הצלה" עם חבלים עבים וכבדים ובריתוק מהיר .

חיבור דייגים (ביחוד לחבלים דקים וחוטי נילון, וסינטטיים ככלל).

לבצוע כריכה הבנויה מסדרה של קשרי בוהן (חצי קשר שטוח) עוקבים.

לסיום פרק עבודות חבל כמה "בונוסים":-

"תפר עצמות דג" לתיקון קרע במפרש ויריעות למיניהן. אם יש בד מתאים נתן להוסיף מתחת לתפר, ולגזור את השוליים לאחר תפר הסגירה.

קשר המכונה "הקשר המושלם" טוב במיוחד לקרסים גדולים ולאביזרי מתכת השייכים למערך המפרשים והנפות דגלים, גם לשרוך משקפיים, או כל שימוש של חבלים קטנים מ-6 מ"מ בקוטר.

וכמובן קשר המכונה "קשר האוהבים"

מוצג תהליך קשירת עניבת פרפר – לפני הקשירה יש לתאם בעזרת החח, שמחבר את הרצועה A עם רצועה B כך ש-B תהיה ב4 ס"מ ארוכה יותר מרצועה A . סדר הפעולות משמאל לימין.

ראה גם חבלים קשרים גלגילות בפרק ימאות