פעילות שגרתית ויומן הפלגה


הכותב של שורות אלה מכיר ומודע לכך ש"חברה", אשר יוצאים לשייט-תירותי (לא מסחרי או תחרותי), אינם נוטים לקיים הגדרת תפקידים, נוהלים תקניים של פעילות ורשום ביומן. נסיון משנים עברו, הוביל אותי לחבור החרוזים הבאים:
Both on board, if the Skipper is not the Owner
Someone will be in the corner.

כאשר ביחד שטים, אם רב החובלים אינו הבעלים, משהוא ילבין פנים.

יש להודות, שקיימים שני קשיים עקריים, האחד - לא קל לפרט אחד, מכמה חברים השווים בכישוריהם, לטול פיקוד ואחריות. קשה, או בלתי אפשרי, לנהל כלי שייט על ידי הצבעות והחלטות של רוב.
הקושי השני - הצוות המצומצם של ספינה, והתפלגות לא אחידה של המיומנויות, מאלצים, מצד אחד, שכל איש צוות יחזור ויבצע את מה שהוא מיומן בו, ומצד שני רוב התפקידים ובעקר האחריות, יפלו על המשיט הרשום כמפקד כלי השייט; ובמצב כזה כמעט לא מעשי לנהל יומן ורשום בזמן אמת.

הפתרון המומלץ הוא:- א. לסכם, טרם הפלגה, הן תפקידים ושגרת פעילויות והן מסלול ונקודות דרך. ועוד, לרשום מראש כל מה שנתן, הן ביומן, הן במפות והן בספרית נקודות הדרך של מקלט ה- GPS . מומלץ לסכם מראש גם כל מה שנוגע למזון ומועדי ארוחות. ראה פרק ט. ב. פעם שהוסכם והחל השייט כל משתתף יכניס את עצמו להבלגה מוחלטת ולא יגיב, בהחצנה כל שהיא, למה שאינו מוצא חן בעיניו, אפילו לא בהבעות פנים. הזרימה החלקה של הארועים והאוירה הם התבלין, שיתן את הטעם הסופי והזכרון הטוב של כל מסע.

מה הן הפעולות השגרתיות ואיוש התפקידים? בהנחה שדרישות החוק והתקנות המקומיות מקוימים .

 1. המפקד בפועל של כלי השייט יציג לכל הצוות את מקום ציוד ההנצלה ואופן השמוש.
 2. המפקד בפועל ידאג שכל הצוות ידע לקרא/להבין את קריאות ואזעקות המודדים והנורות החשובים. ויעודד אותו לדווח על כל מופע או אי-מופע מתוך אחריות יזומה מיידית, ולא שלאחר זמן. ברשימה המיידית יהיו: מד טמפרטורה של המנוע, מד לחץ שמן, מד זרם טעינה וצריכה של מצברים, איתותים ואזעקות של משאבות וגובה/כמות נוזלים,כל סוגי האזעקות הקשורות בתמרון וניווט לפי רמת השכלול שמותקנת בספינה.

 1. המפקד בפועל ילמד, ויתן לכל איש צוות להתנסות במה שאכנה: "פעולות שמחייבות ידיעה הכרתית של חזרה למצב התחלתי". ברשימה המיידית יהיו:- שלוב מנוע למדחף וחזרה לסרק; התנעה וכבוי מנוע; הורדה והרמה של עוגן; פעולה קדימה ואחורה של המדחף (ברור אם ימני או שמאלי); פעולת הגה ימינה ושמאלה- כולל זהוי מצב של "אמצע הגה"; מעבר להגה חרום; הפעלה ידנית של משאבות; פתיחה וסגירה של ברזים ומגופות מכל סוג (ניקוז כיורים מקלחות ואסלות, גז בשול , מקרר וכו'). הרמה, צמצום והורדה של מפרשים; הכנה ושמוש באביזרים לתמרון והתקשרות; מומלץ שכל פקדי המכשור יהיו מסומנים בספרות ואותיות עם יעודם, לא בראשי תבות, ולכל מכשיר תהיה "טבלה להתיחסות מהירה" בשפה המובנת לצוות.
 2. המפקד בפועל יתדרך את הצוות בנוהל, ובמילים בהם ישתמש, לחלוקת הוראות בזמן ניתוק, ריתוק, תמרון ועגינה. כמה שזה יראה מגוחך בין חברים על כלי שייט קטן, ראוי לקיים נוהל חזרה על פקודות, ואשור בצוע. כל איש צוות ידע את עמדתו ותפקידו, ואילו אביזרים עליו להכין. ראה פרק ה.
 3. בכל עת שהספינה "בדרך" יהיה מישהו שמקיים תצפית סביב האופק, ולשטח המים שקרוב לכוון ההתקדמות, והוא ידע כיצד לדווח .
 4. המפקד בפועל ביחד עם עוד איש צוות יבצעו סריקה כללית של כלי השייט, כולל פתיחת כל הדלתות והכסויים למיניהם; זאת לפחות פעם עם זריחה ופעם לפני שקיעה או לפני העברת השליטה לאיש צוות אחר לצורך שינה. כל ממצא משמעותי, או שנויים מתבקשים, ראוי לרשום ביומן הספינה ולוודא שאנשי הצוות מודעים להם.

עשה !
כל מה שמכונה אחריות יזומה.
אחריות יזומה היא התיחסות וטיפול במה שנראה זניח ומה שבאופן טבעי מצפים שמשהוא אחר יעשה.

אל תעשה !
פעולה בלתי הפיכה.
כל פעולה שאינך מודע ומכיר את משמעותה ואינך יודע איך לחזור ממנה אל היפוכה (או לברירת המחדל שלה).

יומן מסע לספינה ממונעת מנוע ומפרשים
אתה כותב מה שאתה עושה ואתה עושה מה שאתה כותב!!!

בתקופה בה תעוד ארועים ושמירתם לתצוגה לכל דורש, נעשה בציוד תלוי מחשב , ישנם יומנים אלקטרוניים לכל נושא נדרש. כלומר המשיט יכול לקבל נתונים מודפסים כמעט מכל פעולה, שנתנת להדגם בחיישן או מכשיר ניתור והתחברות לממשק מחשב. עם זאת יש פעולות, שמחייבות עדכון על ידי הקלדה, וכן יש פעולות, אשר למרות חשיבותן, הרשום הידני שלהן קצר ופשוט יותר מהעדכון בהקלדה; לדוגמה:- רשום צמצום או החלפה של מפרש. נוסף לכך, ישנן פעילויות שהרשויות השונות דורשות רשום ידני שלהן, לדוגמה - חתימת הרושם. נזכור לדוגמה, שעד להתמסדות מערכת ה-NAVTEX (קליטה אוטמטית של מידע לבטיחות השייט) הייתה חובה של רשום תקני מסורבל של ארועי תקשורת רדיו. כיום חלק מהפלט של מקלט ה- NAVTEX מתקבל כתחליף לרשום ידני.

בראיה מכוון אחר, החלק הסיפורי והרישום הידני הם חלק מחווית השייט ומזכרת אישית. הרי נתן לשאול למה לכתוב בעפרון במקום להקליד,למה מפרשים אם אפשר מנוע? או למה בדרך הים אם אפשר לטוס? למה נווט אם יש GPS ? למה לבשל בספינה אם יש אוכל ארוז ("קיטרינג" )? אלה ששטים כתחביב במוקדם או במאוחר יהנו מהקשר לשורשיו של המקצוע, ובוודאי אלה שאינם יכולים להצטייד בכל שכלול קיים.

נהול יומן בדגם כל שהוא, בין שהוא חובה ובין שרק בחלקו, תמיד הוא בחזקת "ימאות טובה". עוד לזכור
שכל תעוד אלקטרוני, הן חשוף לתקלות והן תלוי באספקת חשמל/סוללות/ גלילי נייר או מלאי זכרון...

נתן לרכוש יומנים כרוכים, למילוי ידני, לסוגים שונים של הפלגות ולדגמים שונים של כלי שייט. יובאו כאן תרגום עברי של הפשוט ביותר ושל אחד המורכבים ביותר , כך שכל קורא יוכל לעצב את הפרוט המתאים לספינתו ועסוקה.

ישנם לפחות 3 נהלים להכנסת נתונים תילויי - זמן ביומן הפלגה:- א) לפי משמרות ים, כשהמשיט במשמרת ממלא את האירועים של משמרתו בלבד והמשיט האחראי ממלא את כל היתר. ב) רשום רק לפי כרונולוגיה של ההתרחשוית - נכנה זאת "זמן גמיש" = FLEXIBLE TIME , זאת על ידי המשיט האחראי או מי שמונה על ידו. ג) רישום לפי פרקי זמן קבועים לדוגמה כל שעה שלמה = FIXED TIME .
השימושים היתרונות והחסרונות של כל שיטה :-

השיטה של רשום לפי משמרות מתאימה לכלי שייט, גדולים בדרך כלל, ו/או מפאת עסוקם, נמצאים בפעילות מתמשכת, בהכללה, מעל לשבוע או 10 ימים. באלה יש תחלופה של "קציני משמרת" , מה שמכונה Officer On Watch. המשיט במשמרת ממלא עוד מספר תפקידים מוגדרים מראש, ובשגרת סדר יום קבועה לכל המסע, ובחלקם הוא היחידי שממלא את פרטי עסוקו ביומן. יומן כזה מעוצב עבור מסע שנקבעה לו מסגרת, כל שהיא, של זמנים ואתרים. המסגרת מקבלת "מספר מסע" Voyage Number... וכך גם דפי היומן. היומן מתחיל בפרטי "התחלת המסע" Commense Of Voyage = COV או "יציאה"DEPARTURE ומסתיים "בסיום המסע" End Of Voyage = EOV . בדפי היומן מודפסים גבולות בזמן של כל משמרת וכותרות לכל הפעילויות הדרושות באורח שגרתי באותו מסע; כל קטע של המסע נרשם כ - Commense Of Passage = COP "תחילת הקטע"; ו"סיום הקטע" End Of Passage = EOP. יומן כזה לא כדאי לעצב באופן עצמאי אלה לרכוש בכמות שתספיק לכל המסע המתוכנן. אאזכר כאן שמקובלות בכלי שייט המשמרות הבאות:-

 1. משמרת נמל/טעינה/פריקה.
 2. משמרת ים (שמירת נתיב, תצפית ופנוי דרך
 3. משמרת עוגן (תמרון ריתוק, ניתוק והשגחה).
  שעות המשמרות המקובלות לפי הזמן המקומי של אזור השייט הן:-
  למשיט הזוטר בהשגחת המפקד האחראי - 0800 -2000 - 2400; 1200 .
 4. השני בבכירותו - 1200 - 1600; 0000 - 0400.
 5. הראשון בבכירותו - 1600 -; 2000 0400 - 0800.
 6. השיטה השניה - לפי זמני הארועים - "זמן גמיש". השימוש בשיטה זו מתאים במיוחד לכלי שייט שמבצעים הפלגות יום או הפלגה במי חופים בלבד. כאשר, בדרך כלל, אין חשיבות לרשום, שלצורך הפקת DR מאתר לאתר או חזוי מושכל של התפתחות של מזג אויר. השיטה מתאימה במיוחד לניווט בעזרת GPS מנקודת דרך אחת לשניה או מה שמכונה - Way Points Navigation .
  היתרונות של שיטה זו הם :- א- נתן למלא יותר משורה אחת לתאור ארוע או פעילות. ב- נתן לרשום את זמני המעבר של נקודות דרך ונתוני מפה ותכונותיהם בזמן אמת.

  השיטה השלישית היא לפי מרווחי זמן קבועים "שעות קבועות" השימוש בשיטה זו מתאים במיוחד לכלי שייט שמבצעים קטעי מסע ארוכים (תחרויות שמעל ליום אחד) , כאשר דרוש רשום מוקדם של DR והתפתחות מזג אויר. היתרונות א-שגרת הרישום מגבירה את כוננות אנשי המשמרת לשינויים חשובים. ב- מתאפשר חישוב ורישום מהיר של DR. ג - נתן לראות ולחזות את מגמת מזג האויר.


  נסרק מPrimer of Navigation by Mixter 1952