זרמי ים

הימים מכסים כ 71% מפני כדור הארץ. העומק הממוצע של האוקינוסים כ 3800 מטר והעומק הגדול ביותר הוא כ 10700 מטר.
צפיפות מי הים תלויה בשני גורמים, הטמפרטורה והמליחות. טמפרטורת מי הים נעה בין 2- מעלות צלסיוס ועד ל 40 מעלות.
מליחות מי הים אינה אחידה, בים הבלטי מים כמעט מתוקים ובים האדום בו האתאידות גבוהה המליחות מגיעה ל 4% (בים המלח המליחות כ 25%).

במקומות רבים ברחבי העולם פעמים ביממה, ישנה תופעת ה גאות והשפל
תופעה זו יוצרת זרמים המשנים את כוונם כל כ 8 שעות זרמים אלה נקראים Tidal Streams.

זרמים שאינם תלויים בהשפעת כח המשיכה של הירח והשמש, תלויים בעיקר בהבדלים בגובה הים או בהבדלים בצפיפות המים. זרמים אלה קרויים Sream Currents.
זרמים אלה מהירותם מגיעה ל 3 עד 4 קשרים והידועים שבהם הם זרם הגולף זרם ה kuroSiwo והזרם הזורם בהאוקינוס האטלנטי דרך מיצר גיברלטר אל הים התיכון, שרמת גבהו נמוכה יחסית בעיקבות אידוי מי הים.
דוגמה לזרם הנובע מהבדלי הצפיפות של הימים הוא הזרם הזורם בכוון הפוך, מכוון הים התיכון אל האוקינוס בגלל עלית הצפיפות של הים התיכון (עליה זו בצפיפות נגרמת גם היא בגלל התאידותו המוגברת של הים התיכון ביחס להתאדות של האוקינוס).

סוג נוסף של זרמים נגרמים על ידי רוחות הנושבות בקביעות בכוון קבוע, זרמים אלה נקראים Drift Currents.
זרמים אלה מהירותם מהירות זרימתם כ קשר אחד או שנים. דוגמה לזרמים אלה הם זרמי ה Trade Drift הזורמים באיזור רוחות הסחר .

הציור הבא מראה את הזרמים העיקריים.

זרמי העולם - (לחץ להגדלה)

זרם הגולף Gulf Stream
דוגמה יפה להווצרות זרם והשפעתו על אקלים כדור הארץ הוא זרם הגולף, המפורסם בין הזרמים ובעל השפעה רבה על אקלימה של אירופה הצפונית.
זרם הגולף (זרם המפרץ) נוצר במפרץ מקסיקו. רוחות הסחר הצפון מערביות דוחפות את מי האוקינוס אל מפרץ מקסיקו. דחיפת מים זו גורמת לפני הים לעלות לגובה של כ 20 סנטימטר מעל פני האוקינוס באזור זה הוא מתחמם והמוצא היחידי שלהם הוא מיצרי פלורידה.
לאחר שהזרם עובר את המצרים הזרם מתפצל לשני חלקים, חלקו האחד ממשיך בכוון צפון מזרח לאורך חופיה המזרחיים של צפון אמריקה וזה בהשפעת הרוחות הצפון מזרחיות שבקווי רוחב אלה, ואילו חלקו השני בהשפעת כוח קוריוליס כוון סיבובו באוקינוס האטלנטי הוא עם כוון השעון.