ערפל

ראות מוגבלת יכולה להווצר בגלל ערפל, גשם, שלג וכו'. כמו כן היא יכולה להגרם במעשן ואבק המגיע ממדבריות.

לחות האויר האויר יכול לקלוט אדי מים. כמות זו תלויה בטמפרטורת האויר. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר כך יקלוט האויר כמות גדולה יותר של מים. כאשר האויר קלט את כל כמות המים שהוא מסוגל האויר הוא רווי. כמובן שאם טמפרטורת האויר תעלה, הוא יוכל לקלוט עוד אדי מים. אם הטמפרטורה תרד, האויר יפלוט את אדי המים. הטמפרטורה בה יהיה האויר רווי נקראת נקודת הטל.


ערפל קרינה Radiation Fog נוצר מעל האדמה, בעיקר בשעות הלילה כאשר האדמה מאבדת מחומה בגלל הקרינה. כאשר טמפרטורת פני האדמה תרד מתחת לנקודת הטל של האויר שמעליה יווצר ערפל.

ערפל ים Sea Fog נוצר כאשר טמפרטורת מי הים נמוכה ונושבת רוח קלה. אויר לח וחם יחסית הזורם מעל מי הים הקרים מתקרר ויורד מתחת לנקודת הטל, נוצרות טפות מים הגורמות לירידת הראות.

Sea Smoke בקוי רוחב גבוהים, כאשר פני המים חמים יותר מהאויר שמעליהם, המים יתאדו ויתעבו. עיבוי זה ישאר רק בקרבת פני הים. הדבר דומה להבל הפה ביום קר, האויר היוצא מגופנו מתעבה בגלל הטמפרטורה החיצונית הקרה יותר.

ערפיח Smog אדי המים מתעבים בקלות יתרה על חלקיקי העשן הנפלטים מארובות באזורי תעשיה.

אובך Haze חלקיקי אבק באויר מורידים את הראות. התופעה נפוצה בים סוף, במפרץ הפרסי ובדרום הים התיכון.