רוחות 1

על מנת להבין את נושא הרוחות (ואת נושא הזרמים בים לאחר מכן) עלינו להכיר את המושג:
כוח קוריוליס
כוח קוריוליס הוא הכוח הפועל על גוף הנע בכוון צפון / דרום הן באויר והן במים.
בגלל סיבוב כדור הארץ סביב צירו ישאף גוף הנע דרומה ללשנות את כוונו כלפי מערב ואילו גוף הנע מהמשווה לכוון הקטבים ישנה את כוונו להוון מזרח. הסיבה היא שמהירות תנועת כדור הארץ גבוה יותר בקו המשווה מאשר באיזורי הקטבים.
תקליט המסתובב על פטפון, אם נזים בקצהו כדור ונדחפו לכוון המרכז ישנה את כוונו ו"ימשיך" חלקית לכוון סיבוב התקליט.
תאורטית, כאשר מרוקנים מים מכיור האמבטיה, יסתובבו המים בחצי הכדור הצפוני בכוון נגדי לכוון סיבוב השעון.
כן הדבר כאשר רוחות נושבות לעבר שקע אטמוספרי, בחצי הכדור הצפוני, כוון הרוחות יהיה כנגד סיבוב השעון , ואילו רוחות המתבדרות מרכס, כוונן יהיה עם כוון השעון.

תנועת הרוח מסביב לשקע ורמה בחצי הכדור הצפוני

משטר הרוחות העולמי
כוון הרוח נמדד מהכוון היא שנושבת, רוח הבאה מצפון נקראת רוח צפונית. כמו שרואים בציור כוון הרוחות הוא לכוון איזורי הלחץ הנמוך עם סטיה הנגרמת מכוח קוריוליס.

אזור ה Doldrums
או בשמו הרשמי
Inter Tropical Convergence Zone - ITCZ
אזור שקט וכמעט נטול רוחות הנמצא על קו המשווה או בקירבתו. בגלל הלחץ הנמוך באזור זה תנועת האויר בדרך כלל אנכית, האויר עולה מפני הים.


רוחות הסחר Trade Winds
רוחות אלה נושבות באיזורי הסוב טרופיים לכוון המשווה, בצפון כדור הארץ הרוחות צפון מזרחיות ובדרומו דרום מזרחיות.
Anti Trades הן רוחות הנושבות בגבהים של של למעלה מכ 2500 מטר וכוונן הפוך לכוון רוחות הסחר.
שמם של רוחות אלה ניתן בתקופת אניות המפרש שהפליגו מאירופה לעולם החדש.
קולומבוס גילה וניצל את כוונן של רוחות הסחר במסעו לגילוי אמריקה.

הרוחות המערביות Westerlies הנושבות מצפון לרוחות הסחר הן הרוחות שאותן ניצל קולומבוס בדרכו חזרה מאמריקה לספרד.

גבולותיהם הצפוני והדרומי של רוחות אלה משתנים בין ימי הקיץ והחורף, בקיץ קוי הרוחב שלהם גבוהים יותר במספר מעלות ובחורף קוי הרוחב נמוכים יותר.