רוחות 2
רוחות מקומיות

בריזות Breezes

בריזת ים היא הבריזה הנושבת מכוון הים ליבשה, האדמה מתחממת במשך היום, האויר שמעליה מתחמם ונוצר לחץ נמוך יחסית מלחץ האויר שמעל הים. הרוח נושבת מכוון הים לכוון היבשה.
הבריזה מתחילה בשעות הבוקר ומגיעה למלוא עוצמתה בסביבות השעה 1400, ולאחר שעה זו גוועת הרוח לאיטה לקארת השקיעה.

בריזת יבשה היא הבריזה הנושבת מכוון היבשה אל הים, לאחר שקיעת השמש האדמה מתקררת מהר, האויר שמעליה מתקרר גם כן ולחץ האויר עולה.
לחץ האויר שמעל הים נמוך יחסית ללחץ האויר שמעל היבשה והבריזה תנשוב מכוון היבשה לכוון הים. בריזה זו מתחילה זמן קצר לאחר השקיעה ונמשכת עד הזריחה.

רוח קטבטית ואנבטית

רוח קטבטית Catabatic Wind
כאשר פני הארץ מתקררים בלילה, האויר הקרוב לפני האדמה מתקרר גם הוא ומשקלו הסגולי עולה. אם אויר זה נמצא מעל פני קרקע גבוהים הוא ישאף לגלוש למורדותיו במקרה שפני הקרקע הגבוהים נמצאים בקרבת פני הים, האויר הגולש ימשיך בתנועתו בקו אופקי. רוח זו הקטבטית יכולה להגיע לעוצמה של 6 - 7 קשרים.

רוח אנבטית Anabatic Wind
רוח זו מרשימה פחות היות והיא נושבת במעלה מדרונות ובפחות עוצמה מהרוח הקטבטית. האויר בעמקים מתחמם על ידי הולכה מפני הארץ. בהתחממותו הוא מאבד ממשקלו הסגולי ומחפש את הדרך הקלה להעפיל בהעמק בצדים החמים.

מונסונים

מונסון צפון מזרחי בים סין ובאוקינוס ההודי במשך חודשי החורף בחצי הכדור הצפוני, נוצר לחץ גבוה מעל אסיה המזרחית. הרוחות צפון מזריחיות נושבות ברמה ברומטרית זו בעוצמה של 6 - 7 בופור, עוצמת הרוח נחלשת ל5 - 6 דרומה יותר ובמפרץ בנגל והים הערבי עוצמתה 3 - 4.
באותו זמן מתרחש ה מונסון צפון מערבי באוסטרליה
מונסון זה מתחיל בתחילת דצמבר וממשיך עד אפריל.


מונסון דרום מערבי בים סין ובאוקינוס ההודי בחדשי הקיץ היבשת האסיתית מתחממת והרמה מעל סיביר מתפוגגת ובמקומה נוצר שקע בצפון-מערב הודו. הרוחות, כיוונם ועוצמתם בשרטוט.
מונסון זה מתחיל ביוני וממשיך עד אוקטובר.