משקעים

גשם
כאשר האויר מתקרר אל מתחת ל נקודת הטל אדי המים מתחילים להתעבות והופכות לעננים. אדי מים אלה לא יהפכו לטיפות מים אלא בנוכחות "גרעיני התעבות" - גרגרי אבק או חומר אחר הנמצאים תמיד באויר בכמות שבין 1000 חלקיקים לסמ"ק מעל ימים ועד 150,000 מעל אזורי תעשיה.
טיפות מים שקוטרן קטן מ 0.1 ממ לא יוכלו להגיע לפני האדמה בגלל שיתאדו בדרכן. טיפות גדולות יותר יהיו גשם דקיק drizzle ואילו טיחפות שקוטרן מעל 0.5 ממ הן טיפות גשם.
גשמים מתחלקים בדרך כלל לגשם חזית - Frontal Rain הקורה בדרך כלל ב חזית חמה.
לאחר מעבר החזית החמה יורדים לעיתים גשמים פזורים - Occasional Rain המסתימים בדרך כלל תוך 30 דקות.
גשמי עלייה Convectional Rain נוצרים בענני קומולוס גשמים כבדים הבאים כמעט ללא התראה.

גם גשמי הר Orographic Rain נוצרים בצד הרוח של הרים.

ברד
בגלל זרמי האויר האנכים העולים ויורדים בענן קומולונימבוס גבישי קרח מתקשרים לטיפות מים בעלי טמפרטורה נמוכה וגורמים לשכבת קרח נקי העוטפת את גבישי הקרח, זאת בעצם תחילת הווצרות כדור הברד. בגלל משקלו הוא מתגבר על זרמי האויר העולים וצונח לשבות נמוכות וחמות יותר. בשכבות אלה נמס חלק מהכדור ובגלל הקטנת משקלו הוא עולה עם זרמי האויר ומגיע לטמפרטורות נמוכות בהם הוא מתקשר לטיפות מים בעלי הטמפרטורה הנמוכה וחוזר חלילה. כאשר גודלו הוא כזה שיוכל להתגבר על זרמי האויר העולים, הוא נופל לארץ ככדורי ברד.
גודלם של כדורי הברד תלוי במספר הפעמים בהם הוא עולה ויורד בענן.

שלג
כאשר אדי מים מתעבות בטמפרטורה הנמוכה מנקודת הקיפאון נוצרים גבישי קרח המתחברים ביניהם לפתיתי שלג. טטמפרטורה פני הקרקע חייבת להיות גבוהה מ 3 מעלות צלזיוס לנפילת שלג. צריך להבין שגם בטמפרטורה הנמוכה מ 3 מעלות גשם עדיין יכול לרדת.

Sleet משמעו גשם מעורב בשלג.