מטאורולוגיה סינופטית

מפת פנים סינופטית

המפה הסינופטית משמשת בסיס למיפוי מידע בו זמנית של מזג האוויר על פני כדור הארץ. ראיה בו זמנית מאפשרת השוואת נתונים בטאורולוגים במקומות שונים, האפשרית רק בין נתונים שנמדדו באותו הזמן. נדון כאן רק במפת פנים הכוללת נתונים שנמדדו או נצפו במפני כדור הארץ על ידי תחנות רבות.

לחץ במפה סינופטית

היסוד של המפה הסינופטית הוא לחץ האויר.
לחץ האויר נמדד בתחנות רבות בעולם, הן תחנות נייחות והן תחנות ניידות, למשל על גבי אוניות.

התחנות הנייחות לעיתים נמצאות בגבהים שונים, על גבי הרים או במישור החוף. היות ולחץ האויר משתנה בהתאם לגובה מעל הים, חייבים לתאם את מדידת הלחץ לגובה פני הים.
בתחנות הגבוהות מהים, מוסיפים ללחץ הנקרא ובתחנות הנמוכות מפני הים מורידים מלחץ זה.
שינוי הלחץ ביחס לגובה הוא כ 1 - 1.3 מיליבר לכל עשרה מטר בהתאם לטמפרטורה.
הלחצים המתקבלים מהתחנות הם הלחצים המתוקנים לגובה פני הים.

מערכות לחץ

איזוברים ומערכות לחץ

כפי שהוסבר, רשומים במפה הסינופטית ערכים של לחץ מתוקן לרום פני הים בתחנות רבות. הקווים המחברים נקודות שוות לחץ נקראים איזוברים. נהוג לשרטט את האיזוברים ברווחים של 4 מ"ב ולעיתים במרווחים של 2 מ"ב. על גבי האזובר רושמים את ערכו של הקו, בדומה לקווי גובה במפות טופוגרפיות.
כפי שמבליטים קווי הגובה במפה הטופוגרפית הר, רכס ועמק, כך מבליטים האיזוברים במפה הסינופטית את מערכות הלחץ - שקע, רמה וכדומה.
המרחקים שבין קוי האיזוברים מצינים את חוזק הרוח - ככל שהאיזוברים קרובים יותר זה לזה כך עוצמת הרוח גדולה יותר.

שקע ואפיק

השקע הוא איזור לחץ נמוך. מרכזו מוקף על ידי איזובר אחד או יותר הסוגרים עליו. מרכזו מסומן באות L .
ממרכז השקע יוצא אפיק של לחץ נמוך או אפיקים אחדים. גם האפיקים הם איזורים של לחץ נמוך (האפיקים סומנו בתרשים בקו מרוסק ).
השקע מוגדר כמקום שממרכזו עולה הלחץ בכל הכוונים. באפיק עולה הלחץ בשלשה כוונים ויורד בכוון אחד, כלפי השקע.
(בתרשים מסומנים + -) בחצי הכדור הצפוני (ואנחנו נדון רק בחצי הכדור הצפוני) כוון ושיבת הרוח סביב השקע הוא בכוון המנוגד לכוון השעון ובחצי הכדור הדרומי עם כוונו.

רמה ורכס
רמה היא איזור של לחץ גבוה. מרכזה של הרמה מוקף על ידי איזובר אחד או יותר. מרכזה מסומן באות H .
ממרכז הרמה יוצא רכס של לחץ גבוה או רכסים אחדים. גם הרכסים הם אזורים של לחץ גבוה (סומנו בתרשים בקו מרוסק).
רמה מוגדרת כמקום שממרכזו יורד הלחץ בכל הכיוונים. ברכס יורד הלחץ בשלשה כיוונים ועולה בכיוון אחד, כלפי הרמה.
(בתרשים מסומנים + -)
סביב הרמה נושבת הרוח עם כוון מחוגי השעון.

אוכף נמצא בין שתי רמות ושני שקעים, במפגש הרכסים והאפיקים.
סביב האוכף זורם האוויר בכיוונים מנוגדים. מרכז האוכף הוא איזור של רוחות שקטות.