סערות טרופיות
TRS

סערות טרופיות Tropical Revolving Storm
הסערות הטרופיות קוטרן בין 50 ועד 800 מייל, מהירות הרוח בסערה טרופית יכול להגיע גם למהירויות של 130 קשרים. ומהירות התקדמותן מערבה כ 10 - 12 קשרים.
סערות אלה בדרך כלל לא חוצות יבשה אך כאשר הן חוצות, דרוש להן אויר חמים ולח. ללא אויר זה הן דועכות.
מהירות הרוחות תלוי רבות ב"שיפוע" לחצי האויר.
במרכז הסערה הטרופית יש אזור הנקרא עין, באזור זה הרוחות קלות והשמיים בדרך כלל בהירים, אך הים בעל גיבוע (Swell) גבוה מכוונים שונים.

Path - כוון התקדמות הסערה.
Track - האזור בו הסערה עברה.
Vertex or Cod - הנקודה המערבית ביותר אליה מגיע מרכז הסערה.
Dangerous Semi Circkle - חצי המעגל הנמצא מימין למסלול הסערה (בחצי הכדור הצפוני)
Dangerouse Quadrant - הרבע המסוכן - החלק המוביל בחצי המעגל המסוכן.
Trough Line - הקו האנכי למסלול התקדמות הסערה, קו זה מחלק בין נפילת הלחצים ועליתם, כלומר לפני הקו הלחץ יורד ואחריו עולה.
Navigable Semi circle - חצי המעגל הפחות מסוכן, חצי המעגל שמשמאל למסלול הסערה.

סערה טרופית בחצי הכדור הצפוני

הימלטות מסערה טרופית (בחצי הכדור הצפוני)

השרטוט מראה את כוון ההמלטות של כלי שייט הנקלע לסערה טרופית. השרטוט הוא לפני ההגעה לVertex בה משנה הסערה את כוון התקדמותה.

לסערות הטרופיות שמות שונים בהתאם לאזורים בהם הן מתפתחות.
אזור שם עונה
צפון אטלטי צד מערבי Hurricane יוני - נובמבר
צפון פסיפי צד מזרחי Hurricane or Cordonazo יוני - נובמבר
צפון פסיפי צד מערבי Typhoon or baguis כל השנה בעיקר יוני - נובמבר
דרום פסיפי צד מערבי Hurricane דצמבר - אפריל
דרום האוקינוס ההודי צד מזרחי Willy Willy דצמבר - אפריל
דרום האוקינוס ההודי צד מערבי Cyclone דצמבר - אפריל
מפרץ בנגל והים הערבי Cyclone יוני - נובמבר וכן בתקופת המונסון הדרום מערבי (קיץ)