גלי הים

גלים הנוצרים על ידי הרוח

תאור גל נעשה על ידי הגורמים הבאים: אורך, מהירות, תקופה וגובה. הגל נשבר ברך כלל כאשר הוא מגיע ל 10% מגובהו. מהירות הגל נמדדת לפי הנוסחה Frequency x Wavelength = Speed

הגלים הנוצרים על ידי הרוח מתחלקים לשנים גלי רוח וגלי גיבוע Swell . גלי הרוח כוונם הוא עם כוון הרוח המקומית, ואילו גלי הגיבוע הם התנועה הגלית שנשארו לאחר הפסקת הרוח או לאחר שתנועתם עזבה את האיזור בו נוצרו .
חשוב להבין שתנועתם האופקית של הגלים בים הפתוח אינה תנועת המים. טיפות המים נעות בכוון אנכי מלמעלה למטה ואין הן נעות בכוון האופקי של תנועת הגלים. למה הדבר דומה, שני אנשים המחזיקים בידם חבל כאשר אחד האנשים מניע את ידו, יקבל החבל צורה גלית, גלים העוברים מקצה החבל שבידי האדם המניע את ידו לכוון האדם האחר, אולם אין החבל עצמו נע בכוון האופקי כמו תנועותיו.
בתנועת גיבוע זו, הנעה מימין לשמאל, נראה את טיפת המים שאינה מתקדמת עם תנועת הגלים אלא תנועתה היא אנכית.
גלי הגיבוע היוצאים מאזור הסערה, יכול ויפגשו עם גלי גיבוע שנוצרו באיזור אחר, במקרה זה נראה את הגלים מופיעים מכוונים שונים.

גלי הרוח כאמור נוצרים בהשפעת הרוח. ממדיהם של גלים אלה תלויים בעוצמת הרוח (וכוונה), ככל שהרוח חזקה יותר כן יגבהו הגלים אולם יעבור זמן גדול יותר בכדי שיגיעו לשיא התפתחותם. ממדי הגלים גדולים יותר במקומות בהם כוון הרוח לא משתנה כלומר במרחבי ים גדולים במקומות בהם האיזוברים ישרים. באוקינוס השקט, בגלל ממדיו הגדולים מתפתחים הגלים הגדולים ביותר.
מהירות הגלים לעומת הרוח הגלים הנוצרים בתחילת פעולתה של הרוח מהירותם קטנה יחסית למהירותה של הרוח ואילו כאשר הרוח נחלשת מהירותם של הגלים גדולה ממהירותה.
נציין כאן שכאשר גלים נעים עם כוון הזרם אורכם יהיה ארוך ונמוך יותר מאשר גלים הנעים כנגדו.

מישברים Breakers כאשר גל המתקרב למים רדודים, ועומק המים קטן ממחצית אורכו של הגל, מהירות תנועתו של חלקו ה"קדמי" יורדת בגלל החיכוך. ואילו חלקו האחורי שעדיין לא הגיע למים הרדודים ממשיכה במהירותה הרגילה. נוצר מצב הדומה בעצם למצב שנוצר לפני רמזור כאשר נוצר טור של מכוניות, אלא שבים חלקו האחורי של הגל מטפס אל חלקו הקדמי. ככל שאורך הגל ומהירותו גדולים יותר כך ישאפו יותר מים להתרומם יותר עד לרגע שהגל ישבר. במצב זה של גל שנשבר תנועת המים תהיה בכוון אופקי.

צונמי Tsunami גלי הצונמי נוצרים בעקבות רעידות אדמה. אורכו של גל זה יכול להגיע לכ 50 מייל ימי ואילו גובהו, באוקינוס הפתוח כמטר אחד. מהירותו יכולה להגיע ל 500 קשרים.
המפליג בכלי שייט בים הפתוח, יכול שלא להרגיש בו בגלל גובהו הנמוך, אך כאשר גל הצונמי מתקרב לחוף, ובגלל הסיבות שצוינו לעייל יכול הגל להתרומם לגובה של עשרה מטר (במקרים מסוימים הגיעו גלים אלא לגובה של 30 מטרים) ופלישתם לחוף עד מאות מטרים.
לעיתים מופיע הצונמי בגלים והגל הראשוני לא בהכרח שיהיה הגדול ביותר. סכנת הצונמי יכולה להמשך כמה שעות.
גל גאות Tidal Wave גל הנוצר בעקבות הגאות והשפל

קישור ל טבלת גובה הגלים בחופי חדרה