שושנת הרוחות

שושנת הרוחות (נא להבדיל בין שושנת רוחות זו לבין שושנת הרוחות שעל לוח המצפן) היא שיטת סימון במפות מזג האויר (להבדיל ממפות סינופטיות).
בעוד מפות סינופטיות מציגות את מזג האויר הנוחכי ולעתיד הקרוב של מספר ימים הרי מפת מזג האויר נותנת את ממוצעי הרוחות באזורים שונים בעולם. כך שבהפלגה באזור מסויים, אפשר יהיה לחזות מבחינה סטטיסטית את עוצמת הרוחות וכוונן שינשבו במשך ההפלגה.
בציור אפשר לראות את:
- מספר תצפיות 264
- אחוזי הרוחות הקלות המשתנות ללא כוון מוגדר VAR 3%
- ללא רוח 2%

במפות סינופטיות נהוג לסמן את כווני הרוחות בעזרת חיצים כנראה בשרטוט. כוון החץ יסמן את כוון הרוח (בשרטוט זה רוחות מזרחיות), ומהירותה בקשרים יסומנו בעזרת קווים כמראה בשרטוט.
קו שלם 10 קשרים
חצי קו 5 קשרים
משולש 50 קשרים.