מבנה קוד מורס


קוד מורס: בשמוש הנפוץ, כאשר מכנים סימנים כתובים כ-קוד, מתכוונים לכך, שהם באים במקום אותיות של "אלף-בית" מוסכם וידוע, וזה בא לפחות לארבעת המטרות הבאות:-
  1. לקשר בין חושי האדם (בעקר ראיה, שמיעה ומישוש) ופעולות של מכונות ומכשור אלקטרוני.
  2. לתמצות או 'פרוק' תקשורת מורכבת לתקשורת פשוטה שמורכבת משני מצבים :-
    White-Black, High-Low, Positive-Negative, Mark-Space, Up-Down, Long-Short, Dark-Lit, Clockwise-Anti clockwise , Make-Break.
    ועוד כל המצבים, שנתן להמיר אותם ל-0 ו- 1 של מתמטיקה "בינארית" - דו-מצבית, וכך לממש כמעט כל תפקוד נדרש דרך יחידות המחשב והממשקים למיניהם.
  3. לצורך ברירה או הסתרת תוכן גולמי, וליעדו רק לנמענים שנבחרו מראש.
  4. לצורך ישום תפקודים ו"שינוע" פקודות במכשור אלקטרוני רב-משימות.

לשאלה - באיזו מהירות לשדר ? התשובה היא - רק במהירות שתובן בצד הקולט!

לכבודם של החובבים שהגיעו מ"חבר העמים" ובתקווה, שדרך התחביב, ינחילו שורשים וערכים לבניהם או כל מישהו מקרוביהם מובא קוד מורס לאותיות רוסיות.


אף אחד מאופני בצוע האיתות, המסווגים לעיל, אינו הבצוע המקצועי. לצורך איתות, מעל מספר דקות, ללא שגיאות ומאמץ שוחק, ראשית, בתחתית כפתור המפתח צריכה להיות דסקית, עליה נשענת כף היד דרך קמיצה ואגודל, ואילו אצבע ואמה תופשות מעל הכפתור, התפישה היא תמיד רצופה ב-4 האצבעות, הבצוע הוא רק בתנועת פרק היד ואין מוסיפים תנועה של עזיבת הכפתור. בתמונה מפתח ביצור ביתי, שמכיל את מירב היישומים הטכנולוגים שהופכים סתם מפתח ל"מפתח טוב" ומקצועי.

בטבלאות שלעיל מוצג קוד מורס בתצורתו הבין-לאומית, על פי תקן האגוד הבין-לאומי לתקשורת ה- I.T.U. (International Telecommunication Union) . קיימים מספר רב של שרותי תקשורת שתאמו את הקוד לשמושים מקצועיים שונים ולשפות לאום שונות.

כפי שתואר לעיל, הקוד בנוי מיחידת זמן בסיסית ומכפלות מדוייקות שלה. כלומר קוד מורס הוא אופן תקשורת "על ציר הזמן" - Time Domain.

משך יחידת הזמן - נקודה - נקבע על ידי משך הזמן ש"המתג" להפעלת שידור במצב סגור.


ה"מתג" מכונה "מפתח מורס" - Morse Key. כדי לבצע את הנקודות והקווים משתמשים במפתח מורס כ"מתג" לבצוע "קצר", או מצב Mark ואחריו SPACE - רווח .


בתמונה מוצג המפתח היקר בעולם. מספר סידורי 17 נרכש, כרכיבים בודדים, והורכב על ידי. לפרטים נתן להיכנס לאתר:- STRAIGHTBRASS

בתקן, לא נקוב משך זמן הנקודה, ולכן: א) אפשר לשדר במהירויות שונות, וכפועל יוצא נקבע רוחב הפס, שיתפוש השידור על סולם התדרים. ב) נתן להגדיר את המהירות או קצב השידור, ביחידות שונות ולהתאים אותן לטכנולוגיה של מתקן השידור. ג) בשידור ידני, בגלל השוני האישיותי בין המפעילים, נדיר למצוא שני מפעילים, שאין הבדל ביניהם, לרוב יש מאפיינים אישיים לאיתות (FIST ). ה- FIST האישי של מפעילים, בעקר במפתחות מכאניים, מאפשר זיהוי בין מכרים, שמתקשרים תדיר, גם ללא זיהוי גלוי. ה- FIST האישי הוא חלק מטעם התחביב , ולא במקרה התנועה של הוספת טעם לפסטה דומה לתנועת האיתות...

אם הצד הקולט מבין את הצד המשדר, ועוד שניהם נהנים, אז הביטוי באיטלקית הוא:-
" נפלה לך הגבינה על המקרוני"...