תקשורת מורס החזר ממטאורים


כתבה זו כוונה מראש להאיר פרטי מידע חבויים, או לפחות, לא נפוצים בין החובבים, ועוד להראות את הקשר אל אופן התקשורת הראשוני - איתות בקוד מורס. כדי שלא להתפזר ל"ספירת מלאי " של כל האופנים בהם עסקו, או עוסקים, חובבי הרדיו, נתן לסווג את כלל אופני התקשורת לסוגים הבאים:- אתות בקוד מורס (CW , MCW , (CCW; דבור (AM, FM, SSB, ועוד); אופנים-תלויי-מחשב (Packet, Amtor, AFSK, FSK, PSK ועוד ). מצד אחד אפשר את כל האופנים ליישם דרך מחשב, אך מצד שני, קוד מורס ודבור, אינם תלויים במחשב, ועוד, מספר אופנים, שיושמו בעבר, ללא מחשב , כמו RTTY (טלפרינטר), FAX
( העברת תמונות) ועוד הרבה אחרים, שחלקם נעלמו, ואלה, שעדיין בשימוש, הפכו ליעילים יותר בעזרת המחשב.
ידיעת שפות והקלדה הן מיומנויות, שאינן נדרשות ברמה גבוהה, כדי לממש תקשורת בדבור ובאופנים-תלויי- מחשב, לעומת תקשורת בקוד מורס, שהיא היחידה שמחייבת רכישת מיומנות מושלמת, מצד אחד, אך מצד שני, היא מאפשרת תקשורת, גם ללא שפה משותפת, היות ונלמדות מראש, קבוצות של קוד בין-לאומי (Q-קוד ועוד "תהליך" וקיצורים אחרים.) כחלק מהמיומנות. יחוד זה של התקשורת בקוד מורס הוא ה'שורשים' וגם חלק מהישות של החובב בתחביבו.

האתגר התקשורתי של חובבי הרדיו, אינו רק באופן הטכנולוגי של בצוע התקשורת, אלא גם בנצול תכונות מיוחדות של התפשטות תחומי תדרים מתוך סולם תדרי הרדיו; בדרך כלל תכונות של החזרה ושבירה. כמעט כברירת מחדל יוצא, שישום תקשורת לטווח ובמסלול מסויים, מאלץ שמוש בתחום תדרים מסוים, ב"אופן" מסוים Type of Emission
(MODE) וטכנולוגיה מיוחדת של אנטנות.

אחד האופנים המאתגרים במיוחד, מנצל את תכונות ההחזרה של חלקיקי מטאורים. לאחר שהתפתחו הטכנולוגיות של תקשורת דרך לווינים, החזרות מהירח (EME Earth Moon Earth ), החזרות מ"זרוי טרופוספרה" (החזרות משכבות או ענני יונים בשכבת טרופוספרה); נמצאה האפשרות לקיים קשר בין שתי נקודות על כדור הארץ, על ידי החזרה מזרוי של חלקיקי מטאורים. הניסויים החלו בתחילת שנות ה-50 של המאה שעברה, ולפני יותר מ- 20 שנים חלה קפיצה משמעותית באירופה, והאופן מכונה HSCW via Meteor Scatter. כן, כמה שזה מפתיע HSCW = High Speed CW . אלה ראשי התיבות שמקשרים את נושא המהירות עם האופן הישן ביותר, ועם אחד האופנים החדשים יחסית.

HSCW via Meteor Scatter הוא אופן תקשורת, שמחייב 'יניקת ידע' ממגוון טכנולוגיות, ומאלץ פתוח ושימוש בנוהלי תקשורת ייחודיים לו. לא רק, שהוא מחבר את הישן ביותר עם החדש ביותר, הוא דורש מהמפעיל הן מיומנויות והן הרחבת ידע, התעדכנות בטכנולוגיות ובתופעות טבע ביקום. היות ואופן זה נמצא בתהליך של פתוח והתגברות העניין בו, נתן למצוא שפע של מידע, אודותיו, באתרי אינטרנט רבים, תובא כאן תמצית מתורגמת ומעובדת של מספר מאמרים. הקורא המתעניין, עשוי למצוא הוויה של חובבות שלמה וייחודית, רק במה, שנוגע לאופן זה. להלן הכוונה קצרה:-
כאשר כדור הארץ פוגש במסלולו נפח גדול של מטאורים אומרים שיש לנו "גשם של מטאורים" ("Meteors Shower"). רוב הזמן אנו 'נסקלים' על ידי ממוצע יומי של כ- 12 ביליון חלקיקי מטאורים. אלה מכונים "מטאורים אקראיים", והם נשרפים בקרוב לגובה שכבה E , המוכרת לחובבי הרדיו כזו, שמאפשרת תקשורת ב"דלוג E " ( E- SKIP ) . ההחזרה של אותות רדיו מהאזור של "מטאורים אקראיים" נמשכת לפרקי זמן קצרים מאד; ובדרך כלל קצרים מכדי לאפשר קשר דבור, ולכן התחייבה דחיסת המידע, לפחות בקטע של ההחזרה, למהירות גבוהה. אחד הפתרונות נמצא באופן המכונה PACKET ("קשר מנות") אך בגלל בעיות של רוחב הפס ויחס אות לרעש, נמצא איתות קוד מורס במהירות גבוהה כיעיל יותר. עוד, שימוש בהחזרה זו, נמצא זמין יותר מאשר השימוש בשכבות המכונות - ES (SPORADIC -E) , תחום התדרים בו ההחזרה מתאפשרת הוא בין 20Mhz - 500Mhz, כלומר מבחינת חובבי הרדיו תחום 2mו- 6m. עם זאת, מדובר בקשר יעיל לטווחים של מעל 2000 ק"מ, וזה בוודאי נותן ספוק לחובבי DX (לטווחים שמעבר לסביבה הקרובה).

הדרישות העקרוניות בתחנה ל- HSCW via Meteor Scatter:-

  1. יכולת שדור קוד מורס במהירויות גבוהות. כאן לא מדובר ביכולת המפעיל לשדר במהירות של כמה עשרות מילים בדקה, אלא ביכולת המשדר למתג במהירות שמעל למאות אותיות בדקה, וביכולת להמיר ולהאיץ את מוצא המשדר לכמה אלפים של אותיות בדקה, כשזה מחייב מודם מחשב ותוכנה. כל זה מאפשר להעביר מידע בפרק זמן הקצר מאוד, של זמינות ההחזרה, מאזור חלקיקי המטאורים.
  2. יכולת לקלוט ולהכניס לזיכרון (להקליט) את קוד מורס במהירות גדולה כנ"ל ויכולת לחזור ולהפיק את המידע בלי שימחק.
  3. יכולת לפענח את הקוד הנקלט בשמיעה או בתצוגה חזותית. כלומר להאיט את הקוד למהירות שהמפעיל יוכל לפענח לרשום , להקליד או לקבל בכתב על צג מחשב (בעבר תהליך ההקלטה וההאטה נעשה על ידי קלטות שמע רגילות) . קיימת גם שיטה, שבה המחשב מופעל כ"מנתח תדרים", והמפעיל מכוונן אותו כך, שהוא יציג את מעטפת התדר כקווים ונקודות, אותם המפעיל משלים בהכרתו לאותיות ומילים.
  4. היות ושני המשתתפים בתקשורת כזו אינם מזהים, בזמן אמיתי, את האותיות המשודרות (בגלל הצורך להמיר מהירויות), התפתח נוהל מיוחד של מסגרת הקריאה, העברת התוכן והסיום, ולכן יש ללמוד נוהל זה בשלמותו.
הקמת קשר בתחום התג"מ והתא"ג לטווחים של מעל 2000 ק"מ היא אתגר מעניין, ואין צורך בציוד או נדל"ן שמעבר להשגתו של חובב מצוי. כדאי לנסות...
לחיפוש מידע ב'רשת', מספיק להקליד HSCW או METEOR SCATTER ויוצגו עשרות אתרים הנוגעים לנושא.