סונטה 18 של שקספיר ואיתות מורס


מה הקשר בין סונטה מס 18 של שייקספיר וחובבות רדיו? - IAMBIC !

בתמונה מוצג Electronic Keyer והאריזה כוללת Double Lever Touch Paddle עשוי משתי לוחיות מוזהבות. באלה מסתיימת הסקירה, שהחלה במפתח הנחושת של אלפרד וויל ומסתיימת במגע זהב ואלקטרוניקה דחוסה, או כמו שמצאתי באחד המאמרים, From Pounding the Brass to a Golden Touch. הרשימה בצד היא של כל התפקודים והישומים האלקטרוניים, שכלולים באריזה זו, ואשר מפוקדים רק על ידי כפתור-לחיץ, לוחיות הזהב וספרון תפריטים . ברשימה אנו מוצאים

 • Weight control
 • Speed readout
 • Iambic mode A or B
 • Ultimatic mode on/off
 • Reverse paddle mode
 • Pot or paddle speed control
 • Speed pot calibration
 • Recording the Callsign Memory or using the Menu
 • Tune mode
 • CQ Loop Mode
 • Record the Callsign Memory
 • CQ select
 • QRP after last callsign
 • RePeat of CQ+callsign send
 • Callsign Repeat
 • PSE CQ mode
 • TimeOuts on/off
 • Single lever Paddle tune mode
 • Half PAH delay length
 • Sidetone Float on/off
 • SideTone on/off
 • Accukeyer or Super CMOS iambic mode B
 • Beacon Mode
 • Record Mem
 • Key Down beacon delay
 • Beacon Alternate between mem 1 and mem 2 mode
 • Increase the beacon delay
 • Sidetone set
 • Debounce delay set
 • Autospace on/off
 • Enable Straight Key Mode
 • DIt memory on/off
 • DAh memory on/off
 • Bug / Straight-key mode
 • Record mode 2
 • Practice mode
 • Live or Dead recording

Iambic Keyer and Technique באתר Youtube

הדבר הראשון , לפני מקור השם ועקרון הפעולה, ביחס לאופן איתות זה הוא שה- IAMBIC הוא רק ב- Electronic Keyer ולא ב- Paddle . הדבר השני הוא, ש -Double Lever Paddles יוצרו במקור, רק כדי ליישם אופן איתות זה. היות ושתי זרועות נפרדות אינן מפריעות להפעלה של כל אופן (אופקי) אחר, חלק מהיצרנים , אם לא רובם, מעדיפים לייצר יותר דגמים של Double Lever Paddles מאשר Single Lever Paddles, ומכנים אותם IAMBIC או SQUEEZE PADDLES.
העקרון של אופן זה הומצא באמצע שנות ה-50 של המאה ה-20 . העיקרון מיושם במחולל נקודות וקווים, אשר בנוסף לזה, שהוא מפיק רצף של נקודות, בצד אחד, ורצף של קווים בצד שני, אם לוחצים על שתי הזרועות בו זמנית (פעולת מעיכה- SQUEEZE ) מופק רצף של :-

האפשרות, שההתחלה תהייה נקודה או קו, תלויה בבחירת המפעיל לפי הרכב האות הצפויה לשידור. לצורך הפקת האות F מספיקה פעולת מעיכה אחת המתחילה, עם 'אצבע הנקודות' ושהייה של נקודה עד מעיכה עם 'אצבע הקו'. לצורך הפקת האות מספיקה פעולת מעיכה אחת המתחילה, עם 'אצבע הנקודות' ושהייה של נקודה עד מעיכה עם 'אצבע הקו'. לצורך הפקת האות מספיקה פעולת מעיכה אחת המתחילה ב'אצבע הקווים'. מי שינסה יגלה ש - 4X1FC הוא בחירה מושכלת של 'אות הקשר'... ממשק הקסם לנוחיות זו הוא ה-Double Lever Paddles (SQUEEZE PADDLE). מתוך מגוון, בלתי נדלה, מוצגים כאן אחד מהראשונים ומהגדולים שבהם והשני אחד מהפשוטים והקטנים המורכב ממהדק ניירות ושני כפתורי מתכת.

למטה שני Paddles מהטובים ביותר, עם מגנטים, לכוונון רמת הלחץ לכל צד, במקום קפיצים.

נחזור עתה למשמעות ה- IAMBIC . מי שלומד מושגים ראשוניים בספרות ושירה, לומד שלשיר יש "משקל". יש כ-3 שיטות להרכבת המשקל:- 1) השיטה הסילבית, אשר בה מקפידים על מספר קבוע של הברות בטורים של השיר, ורצף מסויים של הברות וחצאי הברות בתוך כל שורה. לדוגמה בשירו של רבי יהודה הלוי, שהושפע מהשירה הערבית, בה נהוגה שיטה זו: לנוחות הקורא, חצאי ההברות מודגשים וההברות השלמות מופרדות בקוו.

ל-בי במז- רח וא-נוכי בסוף מערב / איך אטעמה את אשר או-כל ואיך יערב

למרות שיש דמיון ל- די דה די דה די דה שמופק בפעולת "מעיכה" של ה- PADDLE, כשמקדימים מעט עם הנקודה, לא זה המקור.

2) השיטה הסילבו-טונית, בשיטה זו בכל שורה יש תבנית מסוימת של הטעמות(הדגשות), שקרויה "רגל", שחוזרת מספר פעמים. משקל השיר נקבע לפי סוג ה"רגל" ולפי מספר ה"רגליים" בשורה. היות וענייננו בצמדים של נקודה וקו או להיפך, הקשר הוא אל מבנה של "רגליים" דו-הברתיות. ישנן, אפוא, שלוש אפשרויות:- :- "רגל טרוכאית"- הברה מוטעמת תחילה ולאחריה הברה לא מוטעמת (מילעיל בעברית) - דה די דה די דה די.... האפשרות השנייה היא "רגל יאמבית"- הברה לא מוטעמת תחילה, ולאחריה הברה מוטעמת (מלרע בעברית) די דה די דה די דה.... . Iambus ו- Trochee הן מילים יווניות, והן באו לאפיין את השירה בעולם העתיק. השפה האנגלית "נותנת" את עצמה יותר ל- IAMBUS , ואכן רוב כתיבתו של שיקספיר , כולל הסונטה 18, שהוזכרה בראש הפרק, היא במשקל זה , לכן נבחר הכינוי הכינוי Iambic Keyer . למעשה היה נכון באותה מידה לכנותו Trochaic Keyer, ומי שרצה לדייק היה צריך לכנותו Iambic/Trochaic Keyer, שכן האופן תלוי באם תחילת האות קו או נקודה. עם שם כזה, לא היה קל למכור הרבה KEYERS ו-PADDLES תואמים. אז השם שנקלט הוא IAMBIC KEYERS , וחברת יצור ושיווק PADDLES, לצרכי פרסום, הכניסה את השם IAMBIC PADDLE , למרות שה- IAMBIC הוא רק ב- KEYER . אז לא הכול מושלם. השלישית-ספונדיאון: ב"רגל הספונדיאנית" ,של שיטה זו, שתי הברות מוטעמות ונתן להחליף הברה מוטעמת, בהברה לא מוטעמת עם תנועה ארוכה. הדוגמה היחידה והפשוטה היא של קריאות עידוד בספורט "ד - ני"! "ד - ני"! "מו - שה"! "מו - שה"! . זה הכינוי הקרוב לאמת, אך יש לשער, שקשה היה לשווק, מכשיר עם "רגל ספונדיאנית", לחובבי רדיו, שאינם בבית אבות...

3) השיטה הטונית הטהורה - אינה מתאימה למקרה.

המכלול האלקטרוני, שמחולל את הקווים והנקודות, מתוכנן ומיוצר כך, שהוא נותן בחירה של אחת משתי תוצאות לפעולת ה"מעיכה" "SQUEEZE KEYING" :-
MODE- A שמקורו בשבב של חברת CURTIS. עם הפסקת פעולת המעיכה, הוא משלים רק את הקו או הנקודה שנעזבו אחרונים. MODE- B, יוצר בדגם- Accu-Keyer ,על ידי חובב בשם James Garrett WB4VVF. בלוגיקה, של זה, יש מה שמכונה שמכונה "זיכרון קו" ו"זיכרון נקודה". כאשר המפעיל מבצע את פעולת ה"מעיכה" לא משנה באיזה זרוע התחיל, אלא באיזה זרוע סיים, אם סיים כשהוא לוחץ על נקודה הלוגיקה תוסיף קו, ואם סיים בלחיצה על זרוע הקווים תופיע נקודה. בעוד ש- MODE- A דורש מיומנות בפני עצמה ומאפשר בצוע SQUEEZE ברוב האותיות והסימנים, אם לא בשלמותם, לפחות בחלק של הרכב הסימן או האות; הרי ב-MODE- B נתן לבצע , כמעט רק את האותיותA,C,F,K,L,N,R,Q,Y . ל- MODE- Bישנו יתרון בזה שהוא מקל, על שמירת קצב אחיד, למי שלא מפעיל SQUEEZE, אלא משתמש בשתי הזרועות כאילו היו אחת, וב- KEYER כאילו אינו IAMBIC. כך גם אם הוא יוצא מהקצב, ההשלמה של הסימן ההפוך מסתירה זאת.

להלן תרשים המחשת השוני בין MODE A ל- MODE B בבצוע האות C משמאל לימין (הפוך לציר הזמן).

על סמך מחקר של חובב בשם Chuck Adams K7QO מסתבר ש- Iambic Mode A הוא האופן היעיל ביותר מבחינת "פעולות גע" Keystrokes ולכן פחות מאמץ את אצבעות המפעיל. להלן טבלת השוואה של מספר "פעולות גע", שדרושות בשידור כל אותיות האלף-בית האנגלי ועשר ספרות :
סוג המתקן מספר "פעולות גע"
מפתח מכני ישיר 132
מפתח חצי אוטומטי מכני מסוג BUG 87
"מפתח אלקטרוני" לא במצב IAMBIC ומפתח מכני אוטומטי מלא מסוג BUG 73
"מפתח אלקטרוני" במצב IAMBIC 65

לכאורה, נראה שיש שיפור ביעילות בירידה לכל אורך הטבלה, אך זה מטעה, משום שלא בכל שידור משתמשים בכל האותיות והספרות ובייחוד אם משדרים ב- MODE B , שביחס אליו רק האותיות L ו-N ניתנות לבצוע יאמבי, מתוך 12 האותיות הנפוצות בשפה האנגלית. והמצב עשוי להיות פחות ברור בשפות אחרות. הרווח לחובב רדיו, שאינו משדר פרקי זמן ארוכים, עשוי להיות חסר משמעות, או לא כדאי, ביחס לצורך ללמוד את מיומנות ה-IAMBIC. לכן IAMBIC MODE -A הוא היעיל ביותר. עם זאת חובב אמור להיות מתאתגר ולנסות כל חידוש, ואין להסתיר שלכל פרט יש גם עניין בייחודיות, שנותנת יוקרה.

להלן הדרכה לבצוע פעולות "מעיכה" "SQUEEZE KEYING" ב Iambic Mode- A

לסיום הסקירה והאגרון, מוצגים דגמים של מפתחות המכונים TWINS או TAPPERS,
והתחתון CRICKET מפתחות אלה הם מכאניים, ומבצעים את פעולת מפתח ישיר, הן מכאנית והן דרך KEYER . אך בנוסף לזה נתן דרך KEYER לממש את כל סוגי המפתוח, על ידי תיפוף עם שתי אצבעות, וזה שוב דורש רכישת מיומנות חדשה עבור כל אחד מהאופנים כולל IAMBIC, אלא שאת ה"מעיכה" מבצעים בלחיצה אנכית, בו זמנית, על שני הכפתורים.


ישנם עוד מספר נושאים שחובבי הקוד עוסקים ם או נדרשים אליהם:-

 • קודים מיוחדים, קיצורים, נוהלים תקניים או מיוחדים, בטויי נוהל ונימוסי האומנות.
 • שיטות, מתקנים ותוכנות ללימוד הקוד.
 • כוונון מפתחות, שחזור ובניה.
 • תחרויות ומועדים להפעלות תחת נושא מיוחד.
 • פעילות של מועדונים.
 • אספנות ותיעוד.