עשור להוצאת קוד מורס מהתקשורת המסחרית

חיבור ועריכה יערי דניאל 2009
4x1fc

 

רדיו-טלגרפיה מה זה?
מה פעל האל
מבנה קוד מורס
קוד מורס, הבסיס לתקשורת תלויית מחשב CCW
תקשורת מורס החזר ממטאורים
אגרון מושגים והסברים באתות מורס
סונטה 18 של שקספיר ואיתות מורס
 
עוד באתר
תקשורת ימית
תכנות למוד ותרגול מורס שתי תוכנות שנבנו על ידי, לימוד ותרגול מורס אור ומורס צלילים

Google
 
Web cgate.co.il