מופע הירח


הירח סובב סביב כדור הארץ וסביב עצמו, תופעה זו גורמת שרק מחציתו של הירח נראת מהארץ, את מחציתו השניה לא נראה לעולם.

מדוע לעולם לא נראה את מחצית הירח?
ניסיון :
הנח במרכז החדר כסא, התרחק צעד אחד אחורה ועכשיו הסתובב סביב הכסא כשכל הזמן פניך מופנות לכסא ואינך מסיר את עיניך ממנו.
(העבר את סמן העכבר מעל התמונה)

לאחר סיבוב אחד כבר תבין שנוסף על הסיבוב סביב הכסא הסתובבת גם סביב עצמך ואדם היושב בכסא יראה רק את חלק גופך הקדמי, את גבך הוא לא יראה.

נסיון נוסף :
החדר אפל, בפינת החדר דולקת מנורה, במשך הסיבוב תוכל לראות את המנורה תוך הפניית הראש רק במחצית הדרך, במחצית הדרך השנייה לא תוכל לראות את המנורה כלומר במשך הסיבוב יואר רק חצי מגופך.

הירח סובב סביב כדור הארץ במשך 29.5 ימים.

במשך ימים אלה נראה הירח בצורות שונות צורות הנקראות "מופעי הירח" Moon Phases אנו מגדירים 8 מופעים המופיעים בטבלה זו

מולד סהרון מתמלא רבע ראשון לקראת מילוא מילוא אחרי מילוא רבע אחרון סהרון מחסיר
מולד הירח סהרון מתמלא  רבע ראשון לקראת מילא מילא הירח אחרי מילא רבע אחרון רבע אחרון


וכאן אפשר לראות את סיבוב הירח סביב הארץ ואת המופעים הראשיים.
הנח את סמן העכבר על הציור והמתן 2 שניות.


מצב הירח ביחס לשמש
טבלה המראה את מיקומו של הירח ביחס לשמש, השורה העליונה מתייחסת לירח, הזריחה במזרח והשקיעה במערב. העמודה הראשונה מראה את המרחק בשעות שביניהם, ועוד 3 עמודות המראות את מיקומו של הירח והזמן שבו יהיה בו.
הירח »»» מופע מקדים או מאחר זמן זריחה הצהרה זמן שקיעה
  מולד בערך באותו זמן זריחה צהריים שקיעה
  רבע ראשון 6 שעות מאוחר צהריים שקיעה חצות
  מלא 12 שעות מאוחר שקיעה חצות זריחה
  רבע אחרון 6 שעות מוקדם חצות זריחה צהרים

ראה גם:

מחשבון למציאת מופעי הירח

השפעת הירח על הגאות והשפל

לוח השנה העברי