המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

הקדמה


למרות השימוש הרב הנעשה לאחרונה בGPS, בעת הפלגה בקרבת החוף חשוב לדעת לנווט בעזרת נקודות חוף הנראות לעין או בעזרת המכ"מ. בזמן לימוד נווט חופי עליך להצטייד במספר "כלי עבודה"

1. מפת התעלה האנגלית מס.5053. המפה היא לצרכי למוד בלבד ואינה ראוייה לשמש לצרכי נווט.

2. עפרון רך. במשך הלימוד תשרטט על המפה שרטט וחזור, תצטרך למחוק תרגילים ישנים ולשרטט במקומם תרגילים חדשים. לכן מומלץ שלא ללחוץ ולסרוט את המפה.

3. מחק טוב שלא ישאיר סימני מחיקה

4. מחדד

5. מחוגה

6. מחוגת עוקצים למדידת מרחקים, בשום אופן לא מומלץ להשתמש במחוגה הרגילה שאינה מדוייקת במידה מספקת.

7. סרגל מקביל, הסרגל המקביל יקר ובמקומו אפשר להשתמש בשני משולשים (הסבר עליהם יבוא בסעיף הבא).
סרגל מקביל ישן, אפשר לקבל לפעמים בהשאלה או אפילו לקנות בזול, במקרה שהסרגל ישן חובה לבדוק את תקינותו. שחק עם הצירים וודא שהסרגל לא "רוקד". בדוק אם הסרגל לא עקום וללא בטן.

8. שני משולשים. בתמונה מצולמים שני משולשים התחתון שביניהם, משולש "מקצועי" שמסומנות בו שנטות של מד זוית וידית הזזה. המשולש העליון הוא משולש רגיל שהודבקה עליו ידית של ארון לנוחיות השמוש. אין חובה להשתמש במשולש ה"מקצועי" משולש גדול בגודל בעל 45 מעלות י יספיק בהחלט. המשולש הנוסף, לדעתי משולש בעל 30 ו 60 מעלות שאורך הניצב הארוך כ 30 סמ יהיה מצויין. במשולשים, צריך להזהר ששפותיהם יהיו בעלות חתך ישר ולא

9. מחשבון, מתאים גם מחשבון פשוט בעל 4 פעולות.

באיור: העבודה בסרגל מקביל ושני משולשים