המבחן למשיט יהיה במפת ישראל עם תוספות ולא על מפת התעלה האנגלית

שגיאת המצפן

טרנזיט
אם אם שתי נקודות חוף מוכרות ומסומנות במפה, (בציור שני מגדלי אור) נמצאות במצב ששתיהן נראות בקו אחד והנקודה הנמוכה אינה מסתירה את הגבוהה נוכל לקחת תכווין עליהן תכווין.
בציור, לקחנו תכווין על שני מגדלי האור.
המצפן הראה שהתכווין הוא 342 מעלות.
מדידה במפה הראתה שהתכווין האמתי הוא 350 מעלות.

שגיאת המצפן היא : 8 = 342 - 350
היות ותכווין המצפן Compass Bearing קטן מהתכווין האמיתי T.Bg Compass least Error East השגיאה היא מזרחית כלומר 8E.

כוכב הצפון לנבחני משיט 30 נווט א' תוך הנחה שהינו נמצא בדיוק בצפון
חישוב שגיאת המצפן יכול להעשות על ידי לקיחת אזימוט לכוככב הצפון.
גם כאן כמובן נקבל את כוון המצפן אליו ומציאת השגיאה תהיה על ידי חישוב.
(טבלה למציאת כוונו האמיתי של כוכב הצפון מופיעה באלמנק ומתייחסת לLHA ולקו רוחב הצופה).

אמפליטוד Amplitude
לא נדרש לנבחני משיט 30 נווט א'
שיטה נוספת למציאת שגיאת המצפן היא מציאת האמפליטוד של השמש, כלומר כוון זריחת השמש או שקיעתה.
לחישוב כוון זה נשתמש בקו הרוחב Lat בו אנחנו נמצאים וכן בדקלינציה Dec לזמן התצפית.

הזריחה והשקיע היא כאשר השמש נמצאת בגובה של חצי קוטר מעל האופק.

האמפליטוד הוא הזוית בין הכוון מזרח - 90 מעלות ובין המערב - 270 מעלות הנמדד לצפון או לדרום. לדוגמה, אם האמפליטוד הוא 10 מעלות הרי שמבחינה הגיונית אם השעה היא שעת שקיעה הרי שכוון השקיעה הוא 280 או 260 מעלות.

הציור הוא מבט על כדור הארץ מעל נקודת הזניט - הנקודה שמעל ראשו של הצופה.

המעגל הוא מעגל האופק.
Z הוא מיקומו של הצופה 30 מעלות צפון
Q קו המשוה
הקוים המקווקוים - - - - הם מסלוליהם של שני גופים שמימיים.
X הוא גוף שהדקלינציה שלו 20 מעלות צפון
מסלולו הוא מנקודה X לנקודה X1 לאורך הקו המקוווקו. הזויות הכחולות XZE ו X1ZW הן זוית האמפליטוד (23.3 מעלות).
כלומר האזימוט של הגוף בזריחה יהיה 66.7 מעלות ובשקיעה יהיה האזימוט 293.3 מעלות.

Y הוא גוף שהדקלינציה שלו 10 מעלות דרום
האמפליטוד שלו 11.6 מעלות
ואזימוט הזריחה והשקיעה יהיה 101.6 ו 258.4 מעלות בהתאם.

את האמפליטוד לגבי קו רוחב ודקלינציה אפשר למצוא בטבלאות נווט כגון Norie's Tables. לנוחיותכם מצורפת אפשרות להדפיס טבלאות אמפליטוד וטבלת דקלינציה רב שנתית לשימוש בכלי השייט:
LAT 01 - 20
LAT 21- 40
LAT 41- 60
דקלינציה

מצורף מחשבון לחישוב האמפליטוד וזויות הזריחה והשקיעה של גוף שמימי.